Thông báo tuyển sinh chương trình học bổng tiến sĩ Phát triển nguồn nhân lực (JDS) tại Nhật Bản khóa học 2023 - 2026

24/04/2023 11:59

Căn cứ Công văn số 09/HTQT ngày 12/4/2023 của Trung tâm Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam về việc hỗ trợ triển khai thông tin về Chương trình học bổng Phát triển nguồn nhân lực (JDS) cho bậc học tiến sĩ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông tin để Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nghiên cứu điều kiện dự tuyển và chuyên ngành đào tạo (theo Công văn số 09/HTQT ngày 12/4/2023 của Trung tâm Hợp tác quốc tế Nhật Bản gửi kèm) và thông báo tới cán bộ có nguyện vọng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định.

Theo đó, ứng viên truy cập trang web http://jds-scholarship.org để tải tài liệu hướng dẫn tuyển sinh và bộ hồ sơ dự tuyển học bổng JDS

Một số thông tin quan trọng:

Học bổng JDS bậc tiến sĩ dành cho các ứng viên đã tốt nghiệp thạc sĩ của chương trình JDS hoặc tốt nghiệp thạc sĩ hệ chính quy tập trung tại Nhật Bản hiện đang công tác tại các cơ quan nhà nước của Việt Nam để theo học chương trình tiến sĩ giảng dạy bằng tiếng Anh trong thời gian 3 năm tại các trường đại học của Nhật cho các ngành học sau:

  • Tăng cường hệ thống kinh tế thị trường (kinh tế công, quản trị công)
  • Giao thông, phát triển đô thị
  • Năng lượng
  • Phát triển nguồn nhân lực cho phát triển công nghiệp
  • Chăm sóc sức khỏe/An sinh xã hội
  • Nông nghiệp và phát triển nông thôn
  • Môi trường, ứng phó với Biến đổi khí hậu và Thảm họa môi trường
  • Tăng cường hệ thống luật phát và Tăng cường năng lực hành chính công

Thời hạn nộp hồ sơ giấy và hồ sơ online: trước 17:00 ngày 10 tháng 05 năm 2023

Chi tiết Công văn số 09/HTQT ngày 12/4/2023 của Trung tâm Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại đây.

Nguồn: vast.gov.vn

Liên kết website khác