Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt 1 năm 2017

16/01/2017 11:59

Viện Địa lý xin gửi tới toàn thể cán bộ Viện Thư của Giám đốc học viện Khoa học và công nghệ và Thông báo tuyển sinh đợt 1 năm 2017
Năm 2017 hoạc viện đào tạo 50 chuyên ngành trình độ Tiến sĩ tại 11 khoa. và 14 chuyên ngành trình độ Thạc sĩ tại 4 khoa của học viện.
Thời gian tuyển sinh: Đợt 1: tháng 04/2017, Đợt 2: tháng 08/2017. Khai giảng: tháng 09/2017.
Thông tin chi tiết cụ thể về Các chuyên ngành, hồ sơ, nội dung, địa điểm, thời gian thi .... xin tham khảo ở đường link sau:

http://www.gust.edu.vn/index.php/tuyen-sinh/thong-tin-tuyen-sinh/329-thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-tien-si-thac-si-dot-1-nam-2017


 

 

Liên kết website khác