Thông Báo Tuyển Sinh Tiến Sĩ, Thạc Sĩ Năm Học 2018 - 2019 của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

07/08/2018 11:59

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (ĐHKHCNHN, còn được gọi là Trường ĐH Việt Pháp) là trường đại học công lập theo mô hình tiên tiến quốc tế được thành lập theo Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp ký ngày 12/11/2009 và Quyết định số 2067/QĐ-TTg ký ngày 09/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Trường đào tạo theo tiến trình Bologna của châu Âu với mô hình LMD: Đại học (3 năm, 180 tín chỉ) - Thạc sĩ (2 năm, 120 tín chỉ) - Tiến sĩ (3 năm). Chương trình đào tạo tiên tiến gắn liền lý thuyết với thực hành và nghiên cứu khoa học với các kỳ thực tập tại Việt Nam và nước ngoài. Đội ngũ giảng viên của Trường với 100% có trình độ Tiến sĩ tốt nghiệp từ các trường danh tiếng ở nước ngoài, giàu kinh nghiệm giảng dạy quốc tế. Ngôn ngữ giảng dạy và học tập bằng tiếng Anh.

Sau khi tốt nghiệp hệ thạc sĩ, học viên sẽ được cấp 02 bằng thạc sĩ* (01bằng Việt Nam và 01 bằng Pháp), được công nhận rộng rãi trên thế giới

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ tại Trường ĐHKHCNHN được xây dựng với triết lí: nhà khoa học là một bộ phận tinh hoa của xã hội. Các nghiên cứu sinh được đào tạo đủ sức nghiên cứu và sáng tạo ra các giá trị mới phục vụ sự phát triển của xã hội và cộng đồng; từ nhu cầu phát triển của xã hội và của chính cộng đồng khoa học. 

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ được xây dựng trên cơ sở các lĩnh vực nghiên cứu thế mạnh tại Trường ĐHKHCNHN được xây dựng và phát triển bởi các nhà khoa học Pháp, Việt Nam và quốc tế. Điều này cho phép các nghiên cứu sinh có điều kiện học tập nghiên cứu trong môi trường chuẩn quốc tế, từ đó có sự chuẩn bị kĩ càng cho nghề nghiệp tương lai. Khi tốt nghiệp, nghiên cứu sinh được cấp bằng Tiến sĩ có giá trị học thuật được quốc tế công nhận.

Trường ĐHKH&CNHN tuyển sinh hệ Thạc sĩ chính quy toàn thời gian các ngành:

 • Công nghệ Sinh học Y sinh - Thực vật - Dược học
 • Công nghệ Thông tin và Truyền thông
 • Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano
 • Vũ trụ và Hàng không
 • Năng lượng
 • Nước - Môi trường - Hải dương học
 • Tài chính Tính toán Định lượng

Các thông tin về Khoa Đào tạo Thạc sĩ được đăng tải tại địa chỉ: https://www.usth.edu.vn/vi/tuyen-sinh/he-thac-si-42/thong-bao-tuyen-sinh-thac-si-nam-hoc-2018-2019-31.html

Năm học 2017-2018, Trường ĐHKHCNHN tiếp tục triển khai tuyển sinh hệ Tiến sỹ Khoa học và Công nghệ. Các  chuyên ngành tuyển sinh của Khoa ĐTTS như sau:

 • Công nghệ Sinh học Nông, Y, Dược;
 • Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano;
 • Nước Môi trường - Hải dương học;
 • Công nghệ Thông tin và Truyền thông;
 • Năng lượng;
 • Khoa học Vũ trụ và Ứng dụng.

Các thông tin về Khoa Đào tạo Tiến sĩ được đăng tải tại địa chỉ: https://www.usth.edu.vn/vi/chuong-trinh/chuong-trinh-dao-tao-tien-si/   

Các thông tin chi tiết về các chương trình đào tạo, học bổng có thể xem ở trang web của trường: https://www.usth.edu.vn/vi/

Liên kết website khác