Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2016 của Học viện Khoa học và Công nghệ

24/02/2016 11:59

HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2016

I. Chuyên ngành đào tạo:

1. Khoa Vật lý: Vật lý lý thuyết và vật lý toán; Vật lý nguyên tử; Vật lý chất rắn; Quang học. (4 chuyên ngành này có Chương trình đào tạo theo Đề án 911)
2. Khoa Hóa học: Hóa phân tích; Hóa vô cơ; Kỹ thuật hóa học; Hóa hữu cơ; Hóa lý thuyết và Hóa lý; Hóa học các hợp chất thiên nhiên.
3. Khoa Cơ học và Tự động hóa: Cơ học vật rắn; Cơ học chất lỏng; Cơ kỹ thuật.
4. Khoa Công nghệ sinh học: Sinh lý học người và động vật; Vi sinh vật học; Hóa sinh học; Lý sinh học; Di truyền học; Sinh lý học thực vật; Công nghệ sinh học.
5. Khoa Khoa học vật liệu và Năng lượng: Vật liệu điện tử; Vật liệu quang học, quang điện tử và quang tử; Vật liệu cao phân tử và tổ hợp; Kim loại học.(2 chuyên ngành đầu tiên có Chương trình đào tạo theo Đề án 911).
6. Khoa Các khoa học Trái đất: Địa chất học; Khoáng vật học và địa hóa học; Địa vật lý; Địa mạo và cổ địa lý; Vật lý địa cầu.
7. Khoa Khoa học và công nghệ biển: Thủy sinh vật học.
8. Khoa Sinh thái, tài nguyên và môi trường: Thực vật học; Sinh thái học; Động vật học; Côn trùng học; Ký sinh trùng học; Kỹ thuật môi trường; Tuyến trùng học.
9. Khoa Địa lý: Địa lý tự nhiên; Địa lý tài nguyên và môi trường; Thuỷ văn học.
10. Khoa Công nghệ thông tin và Viễn thông: Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Cơ sở Toán học cho Tin học; Toán ứng dụng.

II. Đối tượng, hình thức và thời gian đào tạo:

Thời gian đào tạo trình độ Tiến sĩ đối với người có bằng Thạc sĩ là 3 năm, đối với người có bằng tốt nghiệp Đại học chính quy là 4 năm. Trong đó ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại các Khoa của Học viện Khoa học và Công nghệ để thực hiện luận án.

III. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian: trước 17h00 ngày 01/3/2016.
- Địa điểm:
+ Học viện Khoa học và Công nghệ, Tầng 4 Tòa nhà Đào tạo – Dịch vụ, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội: (04)32 121286.
                     CN. Phạm Thị Như Quỳnh: 0916467768.
                     ThS. Trần Phương Thúy: 0945050052
+ Viện Hải dương học, Số 1, Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa.
                     TS.Hồ Văn Thệ: 0983883559.
+ Viện Khoa học vật liệu ứng dụng, Phòng 5, Tầng 4, Số 1, Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
                     TS. Nguyễn Thị Kim Phượng: 0909792142.

Để xem chi tiết Thông báo tuyển sinh, xem tại đây.

File đính kèm:

Nguồn dẫn: http://gust.edu.vn/index.php/tuyen-sinh/thong-tin-tuyen-sinh/79-thong-bao-tuyen-sinh-trinh-do-tien-si-dot-1-nam-2016

Liên kết website khác