Thông báo v/v triển khai hướng dẫn tuyên truyền của Đảng ủy khối các CQTW

10/03/2021 11:59

     Thực hiện Công văn số 47-CV/BTGĐUK ngày 29/1/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc triển khai hướng dẫn tuyên truyền, Chi bộ Viện Địa lý triển khai phổ biến triển khai các hướng dẫn sau:

1. Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 22/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (Tải về tại đây)

2. Hướng dẫn số 171-HD/BTGTW ngày 29/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. (Tải về tại đây)

Liên kết website khác