Thông báo về buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Lê Phúc Chi Lăng

18/07/2015 12:59


 

 

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
VIỆN ĐỊA LÝ
------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------***--------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2015

 


GIẤY MỜI

 Viện trưởng Viện Địa lý trân trọng kính mời:   Toàn thể cán bộ nghiên cứu Viện Địa lý
 
Đến tham dự buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở của Nghiên cứu sinh: Lê Phúc Chi Lăng
 
Đề tài luận án:  "Nghiên cứu tổng hợp lớp phủ thổ nhưỡng tỉnh Thừa Thiên Huế phục vụ phát triển nông lâm nghiệp bền vững". 
 
Chuyên ngành:   Địa lý Tài nguyên và Môi trường
 
Mã số:             :     62 44 02 19. 
 
Thời gian:            Bắt đầu từ 8h30' ngày 20/7/2015 (Thứ 2).
 
Địa điểm:             Phòng 301 - Nhà A27 - Viện Địa lý - 18 đường Hoàng Quốc Việt - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội.
 
Rất hân hạnh được đón tiếp./.

 

Q. VIỆN TRƯỞNG
(đã ký)
Lại Vĩnh Cẩm

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên kết website khác