Thông báo về buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Học viện Khoa học và Công nghệ cho NCS. Bùi Thị Thanh Hương

23/10/2015 10:57

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu ảnh hưởng của hoang mạc hóa đến sản xuất nông nghiệp tỉnh Bình Thuận trong bối cảnh biến đổi khí hậu”
 
Chuyên ngành: Địa lý Tài nguyên và Môi trường

Mã số: 62 44 02 19

Người hướng dẫn:     1. PGS.TSKH. Nguyễn Văn Cư
                                       2. PGS.TS. Phạm Quang Vinh

Thời gian: 08h30 (thứ 2) ngày 26 tháng 10 năm 2015

Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng 8 – Viện Địa lý – A27, Viện Hàn lâm KH&CN VN, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
 
Một số thông tin về luận án:
 
- Mục tiêu nghiên cứu của luận án:

+ Đánh giá ảnh hưởng của hạn hán, hoang mạc hóa đến sản xuất nông nghiệp ở Bình Thuận

+ Đề xuất lựa chọn một số giải pháp ứng phó với hạn hán và hoang mạc hóa cho trồng trọt của tỉnh trong bối cảnh Biến đổi khí hậu
 
- Điểm đóng góp mới của luận án:
 
+ Đánh giá tổng hợp ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên – KTXH đến thực trạng và tiềm năng hoang mạc hóa ở tỉnh Bình Thuận trong bối cảnh Biến đổi khí hậu bằng phân tích SWOT – AHP.

+ Thành lập được Bản đồ đánh giá thực trạng ảnh hưởng của hạn hán và hoang mạc hóa tới trồng trọt tỉnh Bình Thuận giai đoạn 1995-2010 và Bản đồ đánh giá dự tính ảnh hưởng của hạn hán và hoang mạc hóa tới trồng trọt ở Bình Thuận đến năm 2050 bằng tích hợp SWOT – AHP.

+ Đề xuất được giải pháp ưu tiên ứng phó với hoang mạc hóa cho hoạt động trồng trọt và những khuyến nghị định hướng quy hoạch nông nghiệp ở Bình Thuận đến 2050 theo từng cụm xã bằng tích hợp GIS và SPSS.
 
Trân trọng kính mời các đồng chí quan tâm đến tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ./.
Liên kết website khác