Thông báo về buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Học viện Khoa học và Công nghệ cho NCS. Lê Thị Nguyệt

23/10/2015 10:40

Tên đề tài luận án: “Phân tích cấu trúc các tổng hợp thể tự nhiên tỉnh Thái Nguyên phục vụ mục đích sử dụng hợp lý tài nguyên, phát triển bền vững”
 
Chuyên ngành: Địa lý tự nhiên

Mã số: 62 44 02 17

Người hướng dẫn:  1. TS. Nguyễn Lập Dân
                                    2. PGS.TS. Nguyễn Thị Cẩm Vân

Thời gian: 14h00 (thứ 7) ngày 24 tháng 10 năm 2015

Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng 8 – Viện Địa lý – A27, Viện Hàn lâm KH&CN VN, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
 
Một số thông tin về luận án:
 
- Mục tiêu nghiên cứu của luận án:

Xác lập cơ sở địa lý dựa trên phân tích, đánh giá cấu trúc tổng hợp thể tự nhiên (TTTTN) cho định hướng tổ chức phát triển bền vững nông, lâm nghiệp tỉnh Thái Nguyên. 
 
- Điểm mới của luận án:
 
+ Phân tích được tính đa dạng trong cấu trúc TTTTN tỉnh Thái Nguyên, xác lập được hệ thống phân loại TTNTN tỉnh Thái Nguyên và xây dựng được bản đồ CQ tỉnh Thái Nguyên tỉ lệ 1/100.000.

+ Đánh giá được mức độ thích nghi của các TTTTN tỉnh Thái Nguyên đối với phát triển lâm nghiệp (phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất); đối với phát triển nông nghiệp (phát triển cây chè trung du, cây đậu tương, cây lúa, đồng cỏ chăn nuôi). Xây dựng được các bản đồ đánh giá thích nghi với các loại hình nông, lâm nghiệp trên với tỉ lệ 1/100.000.

+ Đề xuất được định hướng tổ chức không gian lãnh thổ sản xuất nông, lâm nghiệp tỉnh Thái Nguyên theo hướng phát triển bền vững. Xây dựng được bản đồ đinh hướng phát triển nông, lâm nghiệp tỉnh Thái Nguyên tỉ lệ 1/100.000.

Trân trọng kính mời các đồng chí quan tâm đến tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ./.
Liên kết website khác