Thông báo về học bổng JDS (Japanese Grant Aid for Human Resource Development Scholarship) 2016

08/09/2015 12:59
 Học bổng Phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản ( JDS ) bắt đầu vào Việt Nam từ năm 2000. Tính đến nay, đã có tổng cộng 454 ứng viên được gửi đến Nhật Bản .
JDS hiện đang kêu gọi các ứng viên tiềm năng những người hiểu mục tiêu của mình và quan tâm đến chương trình học 2 năm thạc sĩ tại các trường đại học Nhật Bản cho năm học 2016-2017
Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh. 

Hạn chót nộp hồ sơ apply là: 23/10/2015.

Các ứng viên quan tâm có thể tham khảo thông tin chi tiết dưới đây.

Hồ sơ và hướng dẫn apply tại: http://jds-scholarship.org/country/vietnam/apply.html#dl

 

 

 

Liên kết website khác