Thông báo về Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 7

24/11/2016 11:59

Ngày 23/11/2016, Viện Địa lý nhận được Thông báo số 851/TB-STTNSV ngày 05/10/2016 của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật về việc tổ chức Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Ban lãnh đạo Viện đã sao gửi các phòng và thông qua website Viện Địa lý để toàn thể cán bộ khoa học của Viện nắm được thông tin về Hội nghị.


Theo thông báo, Hội nghị sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm 2017 tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, địa chỉ tại Nhà A1, số 18, đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, cầu Giấy, Hà Nội. Ngô ngữ chính sử dụng trong Hội nghị là tiếng Việt và khách quốc tế sử dụng ngôn ngữ là tiếng Anh.

Thành phần tham gia Hội nghị: các nhà khoa học, giáo dục và quản lý liên quan đến các lĩnh vực: đa dạng sinh học và bảo tồn, Khu hệ động vật, thực vật Việt Nam; Tài nguyên sinh vật; Sinh thái học và Bảo vệ môi trường.

Hội nghị có 4 chủ đề bao gồm:

Khu hệ động vật, thực vật Việt Nam
Đa dạng sinh học và bảo tồn
Tài nguyên sinh vật và sử dụng bền vững
Sinh thái học và môi trường

Thông tin đăng ký hội nghị:

Thời gian đăng ký đến hết ngày 31/3/2017, sử dụng mẫu đăng ký và gửi về email hntq7sttnsv@gmail.com hoặc đăng ký trực tuyến tại đây.
Thời gian hết hạn gửi bài là ngày 31/5/2017.

Đây cũng là nội dung của Thông báo số 1 của Hội nghị./.

Liên kết website khác