Thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức Địa lý năm 2020

06/11/2020 11:59

THÔNG BÁO

Về thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn

kỳ xét tuyển viên chức Viện Địa lý năm 2020

 

Kính gửi:  Các thí sinh đăng ký dự tuyển

 

     Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức Viện Địa lý năm 2020 đã được phê duyệt tại Công văn số 1806/VHL-TCCB ngày 22/9/2020 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ngày 14/11/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức Viện Địa lý năm 2020 tiến hành tổ chức phỏng vấn đối với các thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng phỏng vấn, kỳ xét tuyển viên chức Viện Địa lý năm 2020. Thời gian và địa điểm phỏng vấn cụ thể như sau:

1. Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu từ 9h00’ ngày 14/11/2020 (thứ Bẩy)

2. Địa điểm: Phòng Hợp tác quốc tế (P.310), Nhà A27, Viện Địa lý, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Trân trọng thông báo./.

VIỆN TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Đã ký)

Đào Đình Châm

 

Thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức Địa lý năm 2020 có thể được tải về tại đây.

Liên kết website khác