Thông báo về việc kéo dài thời gian thu hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2022

17/08/2022 11:59

Học viện Khoa học và Công nghệ đã có Thông báo số 137/TB-HVKHCN ngày 26/01/2022 về việc tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2022, hạn nộp hồ sơ trước ngày 15/08/2022 và thời gian xét tuyển dự kiến từ ngày 12/09/2022 - 30/09/2022. Căn cứ theo tình hình thực tế, Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo kéo dài thời gian thu hồ sơ và thời gian xét tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2022 như sau:

1. Thời gian thu hồ sơ: 30/09/2022

2. Thời gian xét tuyển: 03 - 31/10/2022

Thông tin chi tiết xem tại: https://gust.edu.vn

Mọi thông tin liên hệ: Phòng Đào tạo, Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tòa nhà Ươm tạo Công nghệ A28, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 0243-8689977/ 0946082099.

Thông báo có thể được đăng tải về tại đây.

Liên kết website khác