Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia lần thứ 4 "Môi trường và phát triển bền vững"

30/07/2020 11:59

     Kính gửi: 
                    - Các cơ quan, các đơn vị

                    - Các nhà khoa học, chuyên gia và các nhà quản lý

     Hiện nay tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu, áp lực phát triển kinh tế - xã hội và cạnh tranh toàn cầu đã làm suy thoái tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, làm môi trường ngày càng ô nhiễm, và qua đó ảnh hưởng tới thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

     Để chào mừng 35 năm truyền thống và được phép của Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Tài nguyên và Môi trường (VNU-CRES) phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) và Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia lần 4 "Môi trường và phát triển bền vững".

1. Mục tiêu của hội thảo

     Mục tiêu của Hội thảo là tạo một diễn đàn cho các nhà khoa học, nhà quản lý và các bên liên quan hoạt động trong các lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên, môi trường và phát triển bền vững có thể chia sẻ các thông tin, công trình và kinh nghiệm của họ đồng thời thảo luận về các xu hướng trong tương lai cũng như các chiến lược và giải pháp ứng phó với những thách thức, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến da dạng sinh học, dịch vụ hệ sinh thái và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

2. Nội dung hội thảo

     Nội dung của hội thảo tập trung vào các chủ đề chính sau:

     1) Đa dạng sinh học và bảo tồn

     2) Hệ sinh thái và dịch vụ hệ sinh thái

     3) Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu và toàn cầu hóa

     4) Quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên

     5) Các công cụ quản lý và bảo vệ môi trường

     6) An ninh môi trường, quản lý và dự báo rủi ro, tai biến môi trường,

     7) Ô nhiễm môi trường, vật liệu mới và công nghệ xử lý môi trường

     8) Giáo dục môi trường và du lịch sinh thái.

3. Thành phần tham dự hội thảo

     - Các nhà khoa học, giảng viên, cán bộ của các Trường đại học, Viện và Trung tâm nghiên cứu, các chuyên gia trong và ngoài nước.

     - Các nhà quản lý của các Bộ, ngành, địa phương;

     - Các tổ chức trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp và các cơ quan truyền thông.

4. Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo

     - Thời gian: 01 ngày (Dự kiến Thứ sáu, ngày 13/11/2020);

     - Địa điểm: Viện Tài nguyên và Môi trường, số 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

5. Thông tin đăng ký tham dự và gửi báo cáo/tham luận tại hội thảo

5.1. Đăng ký tham dự

     Đại biểu gửi Phiếu đăng ký tham dự hội thảo (theo mẫu gửi kèm) với Ban tổ chức Hội thảo trước ngày 01/10/2020 qua địa chỉ email: hoithaocres@cres.edu.vn

5.2. Báo cáo/tham luận hội thảo

     a. Thời hạn nộp báo cáo tóm tắt theo mẫu (trong Hướng dẫn viết báo cáo gửi kèm) và Phiếu đăng ký tham dự (theo mẫu gửi kèm) qua địa chỉ email: hoithaocres@cres.edu.vn trước ngày 15/08/2020;

     b. Thời hạn nộp báo cáo toàn văn theo mẫu (trong Hướng dẫn viết báo cáo gửi kèm) qua địa chỉ email: hoithaocres@cres.edu.vn trước ngày 31/08/2020.

      c. Báo cáo tham dự Hội thảo nếu phản biện thông qua sẽ được đăng trong Kỷ yếu của Hội thảo có chỉ số ISBN do nhà xuất bản có uy tín của Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ phát hành. Ngoài ra, những bài xuất sắc có thể được xuất bản trong Tạp chí của Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Địa chỉ liên hệ

     Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Ban tổ chức theo địa chỉ:

          TS. Hà Thị Thu Huế

          Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

          19, Lê Thánh Tông, Hà Nội

          Tel: (024) 38253506; email: hoithaocres@cres.edu.vn/qlkhcnde@gmail.com

     Ban Tổ chức Hội thảo khoa học trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học, các giảng viên, các cán bộ của Quý cơ quan đăng ký tham dự và quan tâm gửi báo cáo cho Hội thảo./.

Mẫu đăng ký tham dự và báo cáo tóm tắt, toàn văn có thể được tham khảo tại đây.

 

 

Liên kết website khác