Thông báo về việc Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2021

21/05/2021 11:59

Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 162/TB-HVKHCN ngày 17 tháng 5 năm 2021 về việc Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2021. Theo đó, có 48 chuyên ngành đạo tạo trình độ Tiến sĩ và 39 chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ chất lượng quốc tế. Học viện Khoa học và Công nghệ triển khai 2 hình thức đào tạo:

  • Hệ tập trung: đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm, có bằng đại học là 4 năm
  • Hệ không tập trung: đối với người có bằng thạc sĩ là 4 năm, có bằng đại học là 5 năm

Các văn bản dùng cho xét tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ (tải về tại đây) bao gồm:

  • Đơn đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh
  • Sơ yếu lý lịch
  • Lý lịch khoa học
  • Thư giới thiệu thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh
  • Đề cương dự tuyển trình độ tiến sỹ (hoặc đề cương dự tuyển đào tạo trình độ tiến sỹ thuộc chương trình đào tạo tiến sỹ chất lượng cao)
  • Lý lịch khoa học của giảng viên

Chi tiết thông báo về việc Tuyển sinh tải về tại đây

Liên kết website khác