Thống kê bài tham dự Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9 tại Quy Nhơn - Bình Định

30/08/2016 10:36


Trong đó:

Lĩnh vực GIS và ứng dụng công nghệ RS, GIS là: 15 bài

Lĩnh vực Khoa học tự nhiên, tài nguyên môi trường là:  27 bài

Lĩnh vực kinh tế - xã hội, du lịch là:   62 bài

Lĩnh vực Phương pháp giảng dạy là:  32 bài
 
Theo thống kê số các Viện nghiên cứu, khoa, cơ quan chính đã đăng ký bài tóm tắt với số lượng như sau:
 
TT
Cơ quan
Số bài
Ghi chú
1
Viện Địa lý – Viện Khoa học Công nghệ - Viện hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam
0
Đăng ký tại Viện
2
Khoa Địa lí Trường ĐH KHTN - Đại học Quốc gia Hà Nội
02
 
3
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
06
 
4
Trường Đại học Thái Nguyên
24
 
5
Trường Đại học Tây Bắc
10
 
6
Khoa Địa lí - Quản lí tài nguyên, Trường Đại học Vinh
03
 
7
Trường ĐH Sư phạm - Đại học Huế
01
 
8
Khoa Địa lí, trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
03
 
9
Khoa Địa lí - Địa chính, Trường Đại học Quy Nhơn
29
 
10
Khoa Địa lý - Trường Đại  học Sư phạm TP.HCM
08
 
11
Khoa KHXH&NV, Trường ĐH Cần Thơ
06
 
12
Khoa Địa lý - Địa chất, Viện Tài nguyên Môi trường, Đại học Huế
06
 
13
Các cơ quan khác: Đại học Hùng Vương, Duy Tân, Hồng Đức, Đại học Quảng Nam, ĐH Tài nguyên và Môi trường HCM, Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, một số Sở Giáo dục và Đào tạo: Hải Dương, Quảng Trị và nhà giáo thuộc một số trường THPT…
38
 
TỔNG CỘNG
136
 

Kính đề nghị các nhà khoa học, các tác giả đã đăng ký bài tóm tắt cho Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9 xem danh sách thống kê tại đây:

Nếu tác giả nào chưa kịp đăng ký, trong thông báo số 2 của Hội nghị sẽ hướng dẫn cụ thể.
 
Trân trọng cảm ơn các tác giả, nhà khoa học đã quan tâm, gửi bài tóm tắt cho Hội nghị !
Liên kết website khác