Thông tin Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ X năm 2018

05/10/2017 09:14

1. Danh sách Ban tổ chức
  
TT HỌ VÀ TÊN CƠ QUAN VÀ CHỨC VỤ Chức danh BTC
1 GS. TS. Nguyễn Cao Huần Chủ tịch
Hội Địa lý Việt Nam
Đồng trưởng ban
2 PGS.TS. Lưu Trang Hiệu trưởng
Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Đồng trưởng ban
3 GS. TSKH. Phạm Hoàng Hải Phó Chủ tịch, TTK Hội ĐLVN Ủy viên
4 GS.TS. Trương Quang Hải Phó Chủ tịch Hội ĐLVN Ủy viên
5 TS. Nguyễn Đình Kỳ Phó Chủ tịch Hội ĐLVN Ủy viên
6 GS.TS. Đỗ Thị Minh Đức Phó Chủ tịch Hội ĐLVN Ủy viên
7 PGS.TS. Lê Văn Thăng Phó Chủ tịch Hội ĐLVN Ủy viên
8 PGS.TS. Đặng Văn Phan Phó Chủ tịch Hội ĐLVN Ủy viên
9 PGS.TSKH. Nguyễn Văn Cư Phó Chủ tịch Hội ĐLVN Ủy viên
10 GS.TS. Nguyễn Viết Thịnh Phó Chủ tịch Hội ĐLVN Ủy viên
11 PGS.TS. Đặng Duy Lợi Ủy viên thường vụ Hội Ủy viên
12 PGS.TS. Lê Quang Sơn Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Ủy viên
13 PGS.TS. Võ Văn Minh Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Ủy viên
14 TS. Trương Phước Minh Trưởng khoa Địa lý
Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Ủy viên
Thường trực
15 PGS.TS. Trần Viết Khanh Phó Giám  đốc
Đại học Thái Nguyên
Ủy viên
16 PGS.TS. Trần Anh Tuấn Phó Vụ trưởng
Vụ Giáo dục Đại học,Bộ GD ĐT
Ủy viên
17 PGS.TS. Hà Văn Hành Phó Hiệu trưởng
Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế
Ủy viên
18 TS. Đào Đình Châm Viện trưởng Viện Địa lý
VHLKH&CNVN
Ủy viên
19 PGS.TS. Phạm Quang Tuấn Trưởng khoa Địa lý
ĐHKHTN, ĐHQGHN
Ủy viên
20 TS. Đỗ Văn Thanh Trưởng khoa Địa lý
Trường ĐHSP Hà Nội
Ủy viên
21 TS. Nguyễn Hữu Xuân Trưởng khoa Địa lý
Trường Đại học Quy Nhơn
Ủy viên
22 PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn Trưởng khoa Địa lý
Trường ĐHSP Huế
Ủy viên
23 PGS.TS. Phạm Xuân Hậu Ủy viên thường vụ Hội Ủy viên
24 TS. Trương Văn Tuấn Trưởng khoa Địa lý
Trường ĐHSP HCM
Ủy viên
25 PGS.TS Đặng Văn Bào GVCC, Ủy viên BCH Hội Ủy viên
26 Thượng tá, PGS.TS
Nguyễn Đăng Hội
Viện trưởng Viện sinh thái
TT. Nhiệt đới Việt Nga, BQP
Ủy viên
27 TS. Nguyễn Ngọc Ngoạn Viện trưởng Viện Địa lý Nhân văn
Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
Ủy viên
28 PGS.TS. Nguyễn Kim Lợi Giám đốc TT Biến đổi khí hậu
Trường ĐH Nông Lâm HCM
Ủy viên
29 PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Trưởng khoa Địa lý
Trường ĐHSP Thái Nguyên
Ủy viên
30 TS. Nguyễn Thị Trang Thanh Trưởng khoa Địa lý
Trường Đại học Vinh
Ủy viên
(Danh sách này có 30 người)Các mốc thời gian
 • 20/11/2017 Bản tóm tắt báo cáo
   
 • 20/01/2018 Báo cáo toàn văn
   
 • 10/03/2018 Đăng ký tham dự hội nghị
   
 • 21/04/2018 Hội nghị chính thức
   
Địa điểm

Địa điểm diễn ra hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ X "Khoa học Địa lý Việt Nam với liên kết vùng cho phát triển bền vững"

Tìm đường đi trên Google map Tại đây!
Đại học sư phạm Đà Nẵng


Các cá nhân tham dự Hội nghị tự túc chỗ ở và phương tiện đi lại.
Liên kết website khác