Thông tin liên lạc và số điện thoại đường dây nóng thông báo về sự cố An toàn thông tin mạng tại Viện Hàn lâm KHCNVN

21/04/2023 11:59
Nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được nêu trong Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam công bố thông tin đường dây nóng tiếp nhận phản ánh các sự cố về An toàn thông tin mạng tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cụ thể như sau:
- Đội ứng cứu sự số an toàn thông tin mạng tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã được thành lập theo Quyết định số 607-QĐ/THTT ngày 30/12/2022.
Toàn văn Quyết định xem TẠI ĐÂY.
- Đầu mối tiếp nhận sự cố:
Trung tâm Tin học và Tính toán
+ Địa chỉ: Nhà A7, số 18 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
+ Điện thoại: 024.37914773 hoặc 024.37916937 (Số máy lẻ 403)
+ Fax: 024.37916938
+ Email: ucsc_vhl@vast.vn 
+ Group thông báo sự cố online (Telegram): https://t.me/+Q47OGGyd9ys0Njc1
- Thông tin về đội ứng cứu đã được công bố tại Chuyên trang Chuyển đổi số
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cung cấp thông tin trên để các đơn vị, cá nhân có thể liên lạc, thông báo khi có các sự cố về An toàn thông tin mạng xảy ra.
Nguồn: vast.gov.vn
Liên kết website khác