ThS. Vương Hồng Nhật

13/08/2015 04:15

ThS. Vương Hồng Nhật
Phó trưởng phòng Sinh thái Cảnh quan
Các công trình khoa học tiêu biểu

Sách chuyên khảo

Cở sở địa lý học quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Hành lang kinh tế Đông Tây


Tạp chí
 
Lại Vĩnh Cẩm, Nguyễn Thành Long, Vương Hồng Nhật, 2007. “Nghiên cứu phân vùng trượt lở đất tỉnh Quảng Bình phục vụ công tác quy hoạch phát triển kinh tế xã hội”. Tạp chí Địa chính, 12/2007.

Phạm Thị Lý, Nguyên Khanh Vân, Vương Hồng Nhật, 2010. Thử nghiệm “công nghệ dự bao nhiên và mức độ ngập lụt” cho một số hình thế thời tiết gây mưa lớn điển hình trên lưu vực sông Mã. Tuyển tập Hội nghị khoa học Địa Lý toàn quốc lần thứ V, 06/2010.

Nguyễn Hữu Tứ, Vương Hồng Nhật, 2010. “Thực vật đảo Bạch Long Vỹ”. Tuyển tập Hội nghị khoa học Địa Lý toàn quốc lần thứ V, 06/2010.

Nguyễn Xuân Hậu, Ngô Đăng Trí, Vương Hồng  Nhật, Lại Vĩnh Cẩm, 2010. “Ứng dụng GIS và bộ mô hình HEC xây dựng bản đồ cảnh báo nguy cơ ngập lụt vùng hạ lưu các lưu vực sông miền Trung”. Tuyển tập Hội nghị khoa học Địa Lý toàn quốc lần thứ V, 06/2010.

Lại Huy Anh, Vương Hồng Nhật, 2010. “Phân vùng địa mạo tỉnh Savannakhet phục vụ quy hoạch và tổ chức lãnh thổ”. Tuyển tập Hội nghị khoa học Địa Lý toàn quốc lần thứ V, 06/2010.
 
trưởng phòng
Liên kết website khác