Thủ tục cần thiết để khách nước ngoài yêu cầu cấp visa tại Việt Nam

15/12/2016 11:59

Hồ sơ cần chuẩn bị để khách nước ngoài làm thủ tục vào làm việc tại Việt Nam gồm:

1. Đơn đề nghị Viện làm thủ tục mời khách vào, có kế hoạch dự kiến thời gian tiếp đoàn (Mẫu 03-HTQT-2013).

2. Cung cấp đầy đủ các thông tin về khách mời (Mẫu 04-HTQT-2013).

3. Cán bộ chuyên trách của Viện sẽ làm các thủ tục tại A18 (Mẫu 05-HTQT-2013). Thời hạn trả kết quả: 07 ngày làm việc.


* LƯU Ý:


- Nộp Báo cáo kết quả đoàn vào cho Phòng Quản lý Tổng hợp sau khi hoàn thành nhiệm vụ (Mẫu 06-HTQT-2013).

- Đối với Đoàn khách vào tham dự các Lớp học, Hội nghị, Hội thảo quốc tế, đề nghị các đơn vị phải có Quyết định Tổ chức Lớp học, Hội nghị, Hội thảo của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trước khi xin visa cho khách.
Liên kết website khác