Thủ tục đăng ký nhu cầu sử dụng diện tích làm việc và lưu trú tại Khu ươm tạo công nghệ

15/12/2016 06:58
Đối tượng áp dụng theo công văn số 2500/VHL-VP ngày 08/12/2016 của Văn phòng Viện Hàn lâm KHCNVN là các cán bộ khoa học trẻ (dưới 40 tuổi) của đơn vị trong biên chế hoặc có ít nhất 01 (một) năm trở lên có hợp đồng làm việc tại đơn vị.

Tải toàn văn công văn và các biểu mẫu đăng ký tại đây./.
Liên kết website khác