Thủ tục Tổ chức Lớp học, Hội nghị, Hội thảo trong nước và Quốc tế

15/12/2016 11:59

I. Căn cứ pháp lý:

Quyết định 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức quan lý, hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
 
II. Hồ sơ:

- Đơn đề nghị của Phòng / Trạm trực thuộc Viện về việc tổ chức Hội nghị/ Hội thảo/ Lớp học trong nước, quốc tế (Mẫu 07-HTQT-2013);

- Đối với Hội nghị/hội thảo/lớp học quốc tế, cần bổ sung thêm:

+ Văn bản liên quan đến phía đối tác nước ngoài;

+ Danh sách dự kiến đại biểu tham dự (Đại biểu Việt Nam, khách quốc tế);

+ Chương trình dự kiến;

+ Các giấy tờ liên quan khác (nếu cần).

- Viện sẽ ra Quyết định đối với Hội nghị/Hội thảo/Lớp học trong nước, trình Chủ tịch Viện ra Quyết định tổ chức Hội nghị/Hội thảo/Lớp học quốc tế.

- Sau 15 ngày khi kết thúc Hội nghị/hội thảo/lớp học trong nước và quốc tế, đề nghị các đơn vị gửi báo cáo cho Viện (Qua Phòng Quản lý Tổng hợp) về kết quả Hội nghị/hội thảo/lớp học trong nước và quốc tế. (Mẫu 08 -HTQT-2013).
Liên kết website khác