Tổ chức các hoạt động hướng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2024

23/03/2024 11:59

Thực hiện Công văn số 121/UBND-ĐCXD ngày 21/3/2024 của Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Đô về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2024, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện các nội dung sau:
- Phổ biến, tuyên truyền đến viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện hoạt động tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất với thông điệp “Tiết kiệm điện - Thành thói quen”;
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân cùng hưởng ứng và thực hiện “Tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết” từ 20h30 đến 21h30' ngày 23 tháng 3 năm 2024 (thứ 7).
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai các nội dung trên./.

Liên kết website khác