Tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”

13/09/2013 04:24
Cuộc thi tìm hiểu “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” là một trong những hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam hướng tới kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (12/1972 - 12/2012)

Thực hiện Kế hoạch số 14 KH/ĐTNK ngày 22/10/2012 của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”; thiết thực kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (12/1972 - 12/2012), Ban Thường vụ Đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam triển khai tổ chức cuộc thi như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong đoàn viên thanh niên Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam về Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không; nâng cao hiểu biết cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn Viện về chiến thắng lịch sử, có ý nghĩa thời đại sâu sắc, thể hiện truyền thống vẻ vang, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường của quân và dân ta, nhất là lực lượng Quân chủng Phòng không - Không quân; quân và dân Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hải Phòng và một số địa phương, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước.

- Khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, thanh niên tích cực phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững niềm tin, bản lĩnh chính trị, ý chí tự cường, từ đó xác định trách nhiệm của tuổi trẻ Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

- Cuộc thi được tổ chức khoa học, thiết thực và tiết kiệm, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên trong Viện tham gia.

I. NỘI DUNG TỔ CHỨC CUỘC THI

. Đối tượng dự thi và hình thức thi

- Cán bộ, đoàn viên thanh niên các cơ sở Đoàn trực thuộc Viện đều có quyền tham gia cuộc thi.

- Thi viết thông qua việc trả lời các câu hỏi của Ban Tổ chức cuộc thi (theo hệ thống câu hỏi dự thi gửi kèm).

- Sau khi thu nhận các bài dự thi từ cơ sở, Ban Thường vụ Đoàn Viện sẽ lựa chọn 20 bài xuất sắc nhất tham dự vòng thi cấp Khối các cơ quan Trung ương.

2. Số lượng bài dự thi và thời hạn gửi bài dự thi

2.1 Số lượng bài dự thi:

- Các cơ sở Đoàn có từ 20 đoàn viên trở lên: ít nhất có 04 bài dự thi.

(chi đoàn Viện Địa lý đề nghị mỗi đồng chí đảng viên, đối tượng đảng có một bài dự thi)

- Các cơ sở Đoàn có từ 10 đến 20 đoàn viên: ít nhất có 02 bài dự thi

- Các cơ sở Đoàn có dưới 10 đoàn viên: ít nhất có 01 bài dự thi

2.2 Thời hạn gửi bài dự thi:

Bài dự thi gửi về Văn phòng Đoàn Thanh niên Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam trước 17h00 ngày 16/11/2012 (thứ Sáu). Địa chỉ: P.125, Nhà A2, số 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

3. Yêu cầu về bài dự thi

- Bài thi sử dụng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy rõ ràng, ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân: Họ tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại (nếu có) và đặc điểm bản thân (nếu cần thiết).

- Bài thi tránh dài dòng, thiết kế cồng kềnh… gây lãng phí.

- Ban Tổ chức không trả lại bài đã tham gia dự thi.

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CSHCM PHÁT ĐỘNG CUỘC THI

Trên cơ sở Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12-1972 - 12-2012) do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, T.Ư Đoàn phát động cuộc thi tìm hiểu “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

Cấp tỉnh sơ khảo và gửi về Trung ương trước 17 giờ ngày 5-12-2012. Địa chỉ nhận bài dự thi cấp Trung ương:

- Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, 62 Bà Triệu, Hà Nội; ĐT: 04.62631949; DĐ: 0979821118.

- Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân, 167 Trường Chinh, Hà Nội; ĐT: 0972203454.

Ban tổ chức sẽ tổng kết, trao giải vào dịp kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12-2012).

Giải thưởng cuộc thi cấp Trung ương

a/ Giải tập thể dành cho các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai hiệu quả tại cấp cơ sở và nhiều bài dự thi cấp Trung ương có chất lượng: Gồm giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi kèm theo tiền thưởng:

- Một giải nhất, trị giá: 10.000.000đ

- Hai giải nhì, trị giá mỗi giải: 7.000.000đ

- Năm giải ba, trị giá mỗi giải: 5.000.000đ

- Một số giải khuyến khích, trị giá mỗi giải: 2.000.000đ

b/ Giải cá nhân dành cho các bài dự thi chất lượng: Gồm giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi kèm theo tiền thưởng:

- Một giải đặc biệt, trị giá: 10.000.000đ

- Hai giải nhất, trị giá mỗi giải: 5.000.000đ

- Năm giải nhì, trị giá mỗi giải: 3.000.000đ

- 10 giải ba, trị giá mỗi giải: 2.000.000đ

- Một số giải khuyến khích, trị giá mỗi giải: 1.000.000đ

Ngoài ra, cá nhân đạt giải cao sẽ được xem xét mời tham gia một số chương trình giao lưu với các đơn vị Phòng không – Không quân.

Câu hỏi cuộc thi tìm hiểu “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”:

Câu 1: Bạn hãy cho biết bối cảnh tình hình diễn ra cuộc tập kích đường không chiến lược chủ yếu bằng B52 của đế quốc Mỹ vào miền Bắc nước ta cuối tháng 12 năm 1972?

Câu 2: Câu nói: “Dù đế quốc Mỹ có lắm súng nhiều tiền, dù chúng có B57, B52 hay “Bê” gì đi chăng nữa ta cũng đánh. Từng ấy máy bay, từng ấy quân Mỹ chứ nhiều hơn nữa ta cũng đánh, mà đã đánh là nhất định thắng” được Bác Hồ nói ở đâu? Trong hoàn cảnh nào? Bạn cho biết ý nghĩa của câu nói đó?

Câu 3: Bạn hãy cho biết diễn biến, kết quả, nguyên nhân dẫn đến chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” của quân và dân ta cuối tháng 12/1972?

Câu 4: Bạn hãy cho biết ý nghĩa của chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” tháng 12 năm 1972?

Câu 5: Thế hệ trẻ hôm nay phải làm gì để giữ vững và phát huy tinh thần Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa?

Liên kết website khác