Trang dữ liệu về nông nghiệp các tỉnh và khu vực trên toàn quốc

24/03/2015 09:39
Nhiều năm qua, các cơ quan của Bộ Nông nghiệp và PTNT đã cố gắng thu thập nhiều loại dữ liệu, thông tin để phục vụ công tác quản lý, điều hành ngành. Các sản phẩm thông tin ngành đã được biên tập và phát hành dưới nhiều dạng như: niên giám thống kê ngành, các báo cáo thông tin tổng hợp, các thông tin chuyên đề, vv... Các sản phẩm thông tin đó phần nào đã phục vụ tích cực cho việc quản lý ngành tại Bộ và đáp ứng cho nhiều đối tượng sử dụng khác như cán bộ nghiên cứu, người lập chính sách và các doanh nghiệp ở Trung ương và các địa phương. Tuy nhiên, do việc tập hợp, lưu trữ dữ liệu thông tin chưa được tổ chức hợp lý nên việc tìm kiếm, xử lý, trích rút thông tin còn hạn chế. Phương thức cung cấp, chia sẻ thông tin theo hình thức truyền thống là hạn chế lớn cho các đối tượng có nhu cầu tiếp cận, sử dụng thông tin.
Bên cạnh đó hệ thống còn đáp nhu cầu thông tin cho:Ngoài chức năng hỗ trợ cho quản trị, hệ thống nhằm đáp ứng người dùng trong việc:Số liệu thu thập, lưu trữ trong CSDL từ nguồn số liệu thống kê chính thức, tư liệu kinh tế xã hội các tỉnh/thành phố và số liệu điều tra nông nghiệp nông thôn, điều tra mức sống dân cư của Tổng cục Thống kê và nguồn từ các cơ quan, địa phương khác được tổ chức thành các bảng số liệu, với hơn 330 chỉ tiêu có thể đưa ra theo 12 mẫu báo cáo khác nhau. Số liệu cập nhật vào cơ sở dữ liệu từ năm 2000 đến nay và sẽ tiếp tục cập nhật theo tần suất hàng năm, 2 năm hoặc 5 năm tương ứng với mỗi nguồn số liệu. Thông tin có thể được tìm kiếm, trích rút và lập báo cáo theo 1 năm, nhiều năm và được so sánh theo theo mốc thời gian.
Đây là phiên bản đầu tiên được thiết kế và đưa vào vận hành. Để tiếp tục cải tiến, nâng cấp cơ sở dữ liệu nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhiều nhóm đối tượng sử dụng, Vụ Kế hoạch - Bộ Nông nghiệp và PTNT mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp trực tiếp từ người sử dụng. Qua ý kiến đóng góp chúng tôi sẽ xem xét, nghiên cứu cụ thể để có kế hoạch nâng cấp cơ sở dữ liệu cả về phạm vi, nội dung thông tin, các chức năng ứng dụng và hình thức giao diện phù hợp, có hiệu quả và thiết thực hơn trong thời gian tới./.

Liên kết website khác