Trường Đại học KHTN - ĐH QGHN đăng cai tổ chức Hội nghị GIS toàn quốc năm 2015

13/08/2015 08:21


GIS là công cụ để tích hợp và quản lý thông tin đa ngành trong các lĩnh vực như: Chính phủ điện tử, quản lý các dịch vụ xã hội, phòng chống dịch bệnh, chống khủng bố, bảo tồn đa dạng sinh học, dịch vụ sinh thái môi trường, ứng phó với biển đổi khí hậu và quản lý thảm họa, quản lý tài nguyên và môi trường, bảo vệ quốc phòng an ninh biển đảo v.v.. chính xác và kịp thời.

Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy sự phát triển GIS Việt Nam thể hiện qua con số trên 30 Trường đại học và cao đẳng đào tạo GIS và hàng trăm cơ sở nghiên cứu, trung tâm ứng dụng và hàng nghìn cơ quan, ban ngành sử dụng GIS như là một công cụ hỗ trợ ra quyết định. Tuy nhiên, để phát triển bền vững GIS ở Việt Nam cần có những trao đổi về những kết quả nghiên cứu ứng dụng GIS, GPS, Viễn thám trong thời gian qua và thảo luận về sự hợp tác trong thời gian tới nhằm nâng cao năng lực ứng dụng GIS, GPS và Viễn thám trong quản lý nhà nước, ứng dụng sản xuất và giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại Việt Nam

Trên cơ sở đó, đã có rất nhiều hội nghị, hội thảo về viễn thám, GIS và GPS được tổ chức định kỳ tại các thành phố lớn ở Việt Nam như Hội nghị GISIDEAS, Hội nghị Ứng dụng GIS toàn quốc thu hút sự tham gia của cộng đồng viễn thám và GIS ở trong và ngoài nước. Các nhà khoa học trong khối khoa học về Trái đất nói chung và các nhà khoa học Địa lý nói riêng đã tích cực tham gia các Hội thảo này vừa nhằm mục đích công bố các công trình nghiên cứu, mặt khác nhằm trao đổi các kinh nghiệm cũng như tìm kiếm các đề tài, dự án nhằm phối hợp nghiên cứu để tiến kịp với trình độ của Thế giới.

Tiếp theo các cuộc Hội thảo “Ứng dụng GIS toàn quốc” đã tổ chức thành công vào các năm 2009 tại trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, năm 2010 tại trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM, năm 2011 tại Trường Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng, năm 2012 tại Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM, năm 2013 tại Đại học Nông nghiệp Hà Nội, năm 2014 tại Đại học Cần Thơ, và tới năm 2015 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ đăng cai tổ chức hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc.
Mốc thời gian quan trọng

Gia hạn nộp toàn văn:  15/07/2015
Thông báo chấp nhận bài toàn văn: 10/08/2015
Hạn cuối nộp bài toàn văn hoàn chỉnh và đăng kí hội thảo: 30/8/2015
Đăng ký giới thiệu sản phẩm và tài trợ: 30/8/2015
Hội thảo chính thức: 06-09/10/2015.

Chủ đề hội nghị: Phát triển bền vững và Hội nhập

Mục tiêu hội nghi:

-Trao đổi về những kết quả nghiên cứu ứng dụng GIS, GPS, Viễn thám trong thời gian qua và thảo luận cho sự hợp tác nghiên cứu và phát triển trong thời gian tới.
-Nâng cao năng lực ứng dụng GIS, GPS và Viễn thám trong nghiên cứu khoa học, quản lý nhà nước, giảng dạy tại Việt Nam.
 
Thời gian tổ chức

-Từ 06-08/10/2015: Khóa tập huấn về GIS,UAV,WebGIS do chuyên gia CHLB Đức đảm nhận
-Ngày 09/10/2015 : Hội nghị chính thức

Các nội dung chính
Công nghệ GIS
- WebGIS
- Cơ sở dữ liệu
- Hệ thống hỗ trợ ra quyết định
- Quản lý và chia sẻ cơ sở dữ liệu
- Mã nguồn mở và mã nguồn mở trong Địa Tin học
 
GIS, viễn thám trong quản lý tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên
- Biến đổi khí hậu
- Quản lí tài nguyên và môi trường biển
- Hệ thống hỗ trợ ra quyết định
- Tăng trưởng xanh
- Quản lí môi trường và giảm thiểu ô nhiễm
- Đa dạng sinh học
- Quản lý và dự báo thiên tai
- Quản lý giám sát tài nguyên

Gửi bài Hội thảo

Hội thảo GIS 2015 sử dụng công cụ gửi bài tự động qua hệ thống Easychair

Bấm vào link phía dưới để đăng kí tài khoản miễn phí trên hệ thống và gửi bài. Easychair hỗ trợ tác giả tự chỉnh sửa nội dung của bài gửi thông qua đăng nhập vào hệ thống.

Đăng kí & gửi bài         Mẫu báo cáo toàn văn


GIS, Viễn thám trong quy hoạch lãnh thổ và an ninh quốc phòng

- Địa chính trị, an ninh quốc phòng
- Phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững
- Nông nghiệp công nghệ cao
- Quy hoạch nông thôn mới
- Quản lý đất đai
- Phát triển đô thị và công nghiệp
- Quản lí đô thị và phát triển đô thị thông minh
- Địa thông tin vùng
- Ứng dụng Địa Tin học trong du lịch và bảo tồn di sản
- Môi trường xã hội và nhân văn
 
GIS trong y tế cộng đồng, kinh tế, thông tin liên lạc

- Thống kê không gian
- Ứng dụng WebGIS
- Geo-marketing
 
GIS và giáo dục đào tạo

- Giáo dục Địa Tin học chất lượng cao
- Các dự án hợp tác về Địa thông tin
- Triển lãm các công nghệ mới về GIS, GPS, đo đạc…
 
WebGIS, 3D, UAVs

- WebGIS, 3D, GNSS, UAVs
- Lidar, Lidar ngang

Ban tổ chức Hội thảo

PGS.TS. Nguyễn Văn Nội, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN Trưởng ban
GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN Phó Trưởng ban
PGS.TS. Phạm Quang Tuấn, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN Phó Trưởng ban
TS. Bùi Quang Thành, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN Thư ký
PGS.TS. Nguyễn Tiền Giang, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN Ủy viên
PGS.TS. Trần Thanh Hải, Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội Ủy viên
PGS.TS. Trần Đức Viên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam Ủy viên
GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Ủy viên
PGS.TS. Lại Vĩnh Cẩm, Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công Ủy viên
Thiếu tướng Trần Văn Thắng, Cục Bản đồ Quân đội Ủy viên
PGS.TS. Nguyễn Kim Lợi, Trường Đại học Nông lâm TP. HCM Ủy viên
TS. Trần Tuấn Ngọc, Cục Viễn thám, Bộ Tài nguyên và Môi trường Ủy viên
TS. Phạm Việt Hòa, Viện Công nghệ Vũ trụ, Viện Hàn lâm Khoa học v Ủy viên
TS. Phạm Minh Hải, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Bộ Tài nguyên Ủy viên
TS.Nguyễn Quang Tuấn, Đại học Huế Ủy viên
PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Hải, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN Ủy viên
PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN Ủy viên
PGS.TS. Nguyễn Văn Vượng, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN Ủy viên
PGS.TS. Trần Quốc Bình, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN Ủy viên
ThS. Nguyễn Tố Uyên, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN Ủy viên
Ông Võ Thế Đại, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN Ủy viên
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN Ủy viên
PGS.TS. Phạm Văn Cự, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN Ủy viên
PGS.TS. Nguyễn Hiệu, ĐHQGHN Ủy viên
PGS.TS. Vũ Văn Mạnh, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN Ủy viên
TS. Đinh Thị Bảo Hoa, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN Ủy viên
TS. Mẫn Quang Huy, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN Ủy viên
TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN Ủy viên
TS. Lê Hoàng Sơn, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN Ủy viên
Đại diện ESRI Việt Nam Ủy viên
Đại diện Công ty VIDAGIS Ủy viên

Liên hệ: Bùi Quang Thành ( Thư kí Hội thảo)
Email: thanhbq@vnu.edu.vn
Tel: 04 38581420
Mobile: 0943672345
Liên kết website khác