TS. Hoàng Lưu Thu Thủy

12/08/2015 09:12


TS. Hoàng Lưu Thu Thủy

Trưởng phòng Địa lý Khí hậu
Ủy viên Ban thanh tra nhân dân Viện Địa lý
 
Công trình khoa học tiêu biểu:

Bài báo quốc
tế

Mai Trọng Thông, Hoàng Lưu Thu Thủy, Võ Trọng Hoàng. Ecosystem Assessment of Cuu Long River Delta Wetland, Vietnam. Journal of Environmental Science and Management 16(2): 36-45 (December 2013) ISSN 0119-1144. 2013. (36-45)

Le Trinh Hai Nguyen An Thinh Tran Anh Tuan Dao Dinh Cham Luu The Anh Hoang Luu Thu Thuy Nguyen Manh Ha Tran Quoc Bao Le Van Huong Uong Dinh Khanh Bui Thi Mai Phuc Tuan Tong Quang Hai Truong Hoang Hai. Impacts of climate change on agro-ecological landscapes in the coastal area of the Thai Binh province (Vietnam) using the delphi technique. International Journal of Climate Change Strategies and Management, Vol. 7 Iss: 2, pp.. 2013

Các tạp chí khoa học quốc gia

Mai Trọng Thông, Đặng Kim Nhung, Nguyễn Thị Hiền, Hoàng Lưu Thu Thủy. Những biến đổi của đặc trưng nhiệt do tác động của hồ chứa Hòa Bình. Tạp chí Khí tượng – Thủy văn 2(410) | 1995. ISSN 0866-8744. 2/1995. (12-20)

Mai Trọng Thông, Đặng Kim Nhung, Nguyễn Thị Hiền, Hoàng Lưu Thu Thủy, Hoàng Xuân Cơ, Nông Thị Lộc. Ảnh hưởng của hồ chứa Hòa Bình đến chế độ mưa, sương mù, dông khu vực. Tạp chí Khí tượng – Thủy văn 1(421) | 1996. ISSN 0866-8744. 1/1996. (11-17)

Mai Trọng Thông, Đặng Kim Nhung, Huỳnh Nhung, Hoàng Lưu Thu Thủy. Kết quả kiểm kê lượng khí nhà kính phát thải từ lĩnh vực sử dụng đất lâm nghiệp và rừng ở tỉnh Quảng Ninh năm 1996. Tạp chí Khí tượng – Thủy văn 12(468) | 1999. ISSN 0866-8744. 12/1999. (28-23)

Mai Trọng Thông, Đặng Kim Nhung, Huỳnh Nhung, Hoàng Lưu Thu Thủy. Kiểm kê lượng KNK phát thải do sử dụng đất lâm nghiệp và rừng ở Nghệ An và Hà Tĩnh năm 1997. Tạp chí các khoa học về trái đất 3(T.22)/2000. ISSN 0886-7187. 3/2000. (222-225)

Mai Trọng Thông, Đặng Kim Nhung, Huỳnh Nhung, Hoàng Lưu Thu Thủy. Ứng dụng phương pháp của IPCC để kiểm kê lượng khí nhà kính phát thải từ đất lâm nghiệp và rừng tại Tây Nguyên năm 1995. Tạp chí Lâm nghiệp. 0866-7098. 9/2000. 9/2000 . (39-41)

Mai Trọng Thông, Nguyễn Thị Hiền, Vũ Thị Hòa, Hoàng Lưu Thu Thủy. Bản đồ phân loại khí hậu khu vực Nam Trung bộ (Bình Thuận- Ninh Thuận) phục vụ nghiên cứu hoang mạc hóa. Tạp chí Khí tượng – Thủy văn 11(491)/2001. ISSN 0866-8744. 11/2001. (36-46)

Mai Trọng Thông, Nguyễn Thị Hiền, Vũ Thị Hòa, Hoàng Lưu Thu Thủy. Thành lập bản đồ phân bố lượng mưa của thời kỳ mưa lớn, đặc biệt lớn gây lũ lụt ở vùng Trung Trung Bộ. Tạp chí Khí tượng – Thủy văn 11(503) | 2002. ISSN 0866-8744. 11/2002. (30-41)

Mai Trọng Thông, Nguyễn thị Hiền, Vũ Thị Hòa, Hoàng Lưu Thu Thủy. Phân bố dông và lốc trên lãnh thổ Việt Nam. TC Các Khoa học về Trái đất, 1 (T.26)/2004. 3/2004. (43-49)

Mai Trọng Thông,. Hoàng Lưu Thu Thủy, Nguyễn Xuân Hậu, Lê Phú Cường, Nguyễn Thị Hiền. Nghiên cứu xây dựng bản đồ chất lượng môi trường không khí tổng hợp trong hệ thông tin địa lý (GIS). Tạp chí KT – TV. 11(527) | 2004. ISSN 8066-8744. 11/2004. (25-32)

Mai Trọng Thông, Hoàng Lưu Thu Thủy, Lê Phú Cường. Nghiên cứu thành lập bản đồ tổng hợp chất lượng môi trường không khí TP Vinh bằng GIS. Tạp chí KT – TV. 12(540) | 2005. ISSN 8066-8744. 12/2005. (33-38)

Mai Trọng Thông,. Hoàng Lưu Thu Thủy. Đánh giá tài nguyên sinh khí hậu phục vụ phát triển sản xuất nông – lâm nghiệp vùng núi khô hạn Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. TC Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 20/2006. ISSN 0866-7020. 10/2006. (72-76)

Mai Trọng Thông,. Hoàng Lưu Thu Thủy, Nguyễn Đăng Mậu. Sử dụng phương pháp tích hợp trong ARCVIEW GIS để xây dựng dữ liệu bản đồ phục vụ lập quy hoạch bảo vệ môi trường. Tạp chí KT – TV. 552* tháng 12/2006. ISSN 8066-8744. 12/2006. (6-12)

Mai Trọng Thông. Hoàng Lưu Thu Thủy. Mối quan hệ giữa lượng mưa với các chỉ số ENSO trên các vùng thuộc lãnh thổ Việt Nam. Tạp chí KT - TV. ISSN 8066-8744. Số 553 tháng 1/2007. 1/2007. (2-6)

Mai Trọng Thông, Hoàng Lưu Thu Thủy, Phạm Thị Lý. Thành lập bản đồ Quy hoạch bảo vệ môi trường thành phố Vinh bằng phương pháp bản đồ trong Acview GIS. Tạp chí KT-TV. ISSN 0866-8744. 563* tháng 11/2007. 11/2007. (41-46)

Mai Trọng Thông, Hoàng Lưu Thu Thủy, Phạm Thị Lý, Võ Trọng Hoàng. Cơ sở khoa học và thực tiễn của phương pháp luận xây dựng quy hoạch cơ sở hạ tầng môi trường ứng dụng thử nghiệm cho thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.. Tạp chí KT-TV. ISSN 0866-8744. Số 579 3/2009. 3/2009. (32-39)

Hoàng Lưu Thu Thủy. Tiếp cận Địa lý học trong nghiên cứu môi trường (lấy ví dụ tỉnh Nghệ An). Tạp chí các khoa học về trái đất  4(T.35)/2013. 2013. (395-402)
Đào Ngọc Hùng, Hoàng Lưu Thu Thủy, Lê Thị Kim Thoa. Phân tích quan hệ giữa chỉ số ENSO (SSTA, SOI, MEI) với cháy rừng tại tỉnh Phú Yên. Tạp chí KT-TV. ISSN 0866-8744. Số 646 tháng 10/2014. 10/2014. (38-41)

Hoàng Lưu Thu Thủy, Mai Trọng Thông, Nguyễn Thành Bắc, Cù Thị Phương. Đánh giá mức độ tổn thương đến sinh kế của người dân tại một số huyện ở tỉnh Hà Tĩnh do biến đổi khí hậu. Tạp chí KT-TV. ISSN 0866-8744. Số: 653 tháng 5/2015. 5/2015. (6-12)

Hoàng Lưu Thu Thủy, Nguyễn Thế Hưng, Tống Phúc Tuấn, Lê Thị Thanh Huyền. Đánh giá mức độ hạn khí tượng ở tỉnh Nghệ An. Tạp chí trường Tài nguyên và Môi trường. 6/2015

Hoàng Lưu Thu Thủy, Vương Văn Vũ. Chỉ số tổn thương tới sức khỏe cộng đồng do tác động của Biến đổ khí hậu tại tỉnh Thanh Hóa. Tạp chí KT-TV. ISSN 0866-8744. Số:      tháng 6/2015. 6/2015.
 
Tuyển tập Hội nghị

Hoàng Lưu Thu Thủy. Nghiên cứu tính biến động của lượng mưa và mối quan hệ với hoạt động của ENSO trong vùng từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Tuyển tập các báo cáo khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 2. 2006. (192-199)

Hoàng Lưu Thu Thủy. Đề xuất một số biện pháp, chính sách và công cụ môi trường để quản lý môi trường tỉnh Quảng Ninh. Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia. Những vấn đề MT và PTBV vùng Đông bắc dưới tác động của quá trình phát triển KT-XH trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 10/2007. (187-192)

Hoàng Lưu Thu Thủy, Tống Phúc Tuấn. Hiện trạng tai biến và tiềm năng tai biến môi trường tự nhiên tỉnh Nghệ An. Tuyển tập các báo cáo khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 3. 2008. (233-242)

Hoàng Lưu Thu Thủy. Nghiên cứu thành lập bản đồ phân vùng chức năng môi trường tỉnh Nghệ An. Tuyển tập các báo cáo khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 5. . 2010. (931-940)

Hoàng Lưu Thu Thủy, Tống Phúc Tuấn. Phân tích điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, KT-XH và MT – Cơ sở phân vùng chức năng môi trường tỉnh Nghệ An. Tuyển tập các báo cáo khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 6. 9/2012. (365-374).

Hoàng Lưu Thu Thủy, Mai Trọng Thông, Võ Trọng Hoàng, Phạm Thị Lý. Biến đổi khí hậu vùng Trung Trung bộ. Tuyển tập các báo cáo Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 7. 2013. (392-399)

Trần Thúy Vân, Hoàng Lưu Thu Thủy, Tống Phúc Tuấn. Đánh giá điều kiện khí hậu phục vụ phát triển rừng ngập mặn dải ven biển Quảng Ninh - Hà Tĩnh. Tuyển tập các báo cáo Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 7. 2013. (482-492)

Võ Trọng Hoàng, Hoàng Lưu Thu Thủy, Phạm Thị Lý, Vương Văn Vũ, Nguyễn Khanh Vân, Mai Trọng Thông. Nghiên cứu thành lập bản đồ sinh khí hậu sức khỏe con người tỉnh Quảng Bình. Tuyển tập các báo cáo Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8. 11/2014. (415-423)

Hoàng Lưu Thu Thủy, Vương Văn Vũ, Lê Thị Kim Thoa, Tống Phúc Tuấn, Dương Thị Hồng Yến. Phân vùng hạn Khí tượng ở Phú Yên. Tuyển tập các báo cáo Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8. 11/2014. (726-732)

Lê Thị Thu Hiền, Hoàng Lưu Thu Thủy, Tống Phúc Tuấn. Đánh giá mức độ tổn thương con người do biến đổi nhiệt làm cơ sở định hướng giải pháp chủ động thích ứng BĐKH cho vùng Bắc Trung bộ, Việt Nam. Tuyển tập báo cáo hội thảo quốc gia về biến đổi khí hậu. 2014. (140-149)

Hoàng Lưu Thu Thủy, Mai Trọng Thông. Đánh giá mức độ tổn thương của các hệ thống kinh tế - xã hội do tác động của biến đổi khí hậu vùng Bắc Trung bộ (thí điểm cho tỉnh Hà Tĩnh). Tuyển tập báo cáo hội thảo quốc gia về biến đổi khí hậu. 2014. (150-156)
trưởng phòng
Liên kết website khác