TS. Hoàng Thanh Sơn

13/08/2015 04:03

TS. Hoàng Thanh Sơn
Phó trưởng phòng phụ trách phòng Địa lý Thủy văn
 
Các công trình khoa học tiêu biểu

Bài báo

1. Đề xuất giải pháp phòng tránh, giảm thiểu các tai biến thiên nhiên cho lưu vực sông Thu Bồn - Vu Gia. Tạp chí Các Khoa học về trái đất, 2008.

2. Nguyên nhân và giải pháp hạn chế suy thoái tài nguyên nước lưu vực sông Cái Phan Rang. Tạp chí Các Khoa học về trái đất, 2008.

3. Nghiên cứu biến đổi lòng dẫn sông Hương (đoạn từ ngã ba Tuần đến trước đập Thảo Long) bằng mô hình Mike 21C. Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần 5, 2010.
trưởng phòng
Liên kết website khác