TS. Lê Trần Chấn

12/08/2015 06:50

TS. Lê Trần Chấn

Phó giám đốc Trung tâm Đa dạng và An toàn Sinh học, Liên hiệp các Hội khoa học Kỹ thuật Việt Nam
Nguyên trưởng phòng Địa lý Sinh vật
Nguyên Chủ tịch Công đoàn cơ sở Viện Địa lý
 
Các công trình khoa học tiêu biểu

Sách, chuyên khảo:

Địa lý các họ cây Việt Nam. Sách do Vũ Văn Chuyên, Lê Trần Chấn và Trần Hợp biên soạn, ấn hành bởi Nxb Khoa học và Kỹ thuật.
Thành lập Bản đồ Địa thực vật. Dịch từ Sách của Đ.Đ. Vưsivkin viết bằng tiếng Nga do tập tập cán bộ của phòng Địa lý thực vật (Lê Trần Chấn, Phan Phú Bồng, Nguyễn Văn Yên, Huỳnh Nhung dịch, Lê Trọng Cúc, Nguyễn Trần Cầu hiệu đính) thực hiện ấn hành bởi Nxb Khoa học và Kỹ thuật năm 1985
Một số đặc điểm cơ bản của hệ thực vật Việt Nam do tập thể phòng Địa lý sinh vật là tác giả, TS. Lê Trần Chấn làm chủ biên, xuất bản bởi Nxb Khoa học và Kỹ thuật. Đây là tư liệu tổng hợp đầu tiên về hệ thực vật Việt Nam, tập trung nhiều vào việc phân tích tính đa dạng về dạng sống, phân bố địa lý và giá trị sử dụng.
Tài liệu kỹ thuật dự án VN/06/011 (2007-2009) Bảo tồn và phát triển nguồn gen cây quý hiếm của hệ sinh thái núi đá vôi ở xã Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang do Lê Trần Chấn chủ biên, Trần Thúy Vân và tập thể đề tài cùng thực hiện. Tài liệu ấn hành bởi Nxb Khoa học Tự nhiên và Công nghệ ấn hành năm 2010.Bài báo


 


 
Liên kết website khác