TS. Nguyễn Thị Thảo Hương

03/07/2017 11:00

TS. Nguyễn Thị Thảo Hương
Nguyên trưởng phòng Mô hình
Nguyên Chủ tịch Công đoàn Viện Địa lý nhiệm kỳ 2010-2012, phó chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2008-2010
Liên kết website khác