TS. Phạm Thế Vĩnh

12/08/2015 06:05
TS. Phạm Thế Vĩnh
Trưởng phòng Địa lý sinh vật
 
Các công trình khoa học tiêu biểu

Bài báo:


 
Phạm Thế Vĩnh, Nguyễn Hữu Tứ, Trương Quang Hải, 2007: Thảm thực vật tự nhiên lãnh thổ Ninh Bình. Tc. KH, tập 52, 5/2007, tr. 146-155. Hà Nội.
Nguyễn Hữu Tứ, Phạm Thế Vĩnh và nnk., 2003: Đặc điểm thảm thực vật khu vực Sa Pả - Tà Phìn, tỉnh Lào Cai. Tc. Khoa học, KHTN&CN, T.XIX, 4/2003, tr. 53-62. Hà Nội.

Phạm Thế Vĩnh (2007). Phân tích cấu trúc cảnh quan sinh thái góp phần định hướng sử dụng bền vững lãnh thổ lưu vực sông Thạch Hãn. Tạp chí Khoa học số 4/2007/, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Tr. 149-160.

Phạm Hoàng Hải, Phạm Thế Vĩnh, Phạm Thế Quang, Trần Thị Mai Phương, Dương Thị Nguyên Hà, Bùi Hoàng Anh, Đặng Thị Huệ, Hoàng Bắc, Nguyễn Thị Thúy Hà, Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Thu Nhung, Nguyễn Mạnh Hà, Phạm Thị Hồng Nhung, Những kết quả ban đầu phát triển cơ sở lý luận và ứng dụng nghiên cứu đa dạng cảnh quan ở Việt Nam. Tuyển tập các báo cáo khoa học – Hội nghịa khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 3, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội. Tr. 315-329.

Nguyễn Hữu Trung Tứ, Nguyễn Trường Khoa, Phạm Thế Vĩnh, Vũ Anh Tài, Trần Thúy Vân , Một số đặc điểm chính của thực vật vùng cát ở Bình - Trị - Thiên. Tuyển tập các báo cáo khoa học – Hội nghịa khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 3, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.

Nguyễn Hữu Tứ, Vũ Anh Tài, Phạm Thế Vĩnh, Lê Trần Chấn, Trần Thị Thúy Vân, Đỗ Hữu Thư, Lê Đồng Tấn, 2012, “Phân cấp chức năng phòng hộ và đánh giá vai trò phòng hộ của thảm thực vật lưu vực sông Chu, tỉnh Thanh Hóa”, Tuyển tập Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 6, Huế.

Vũ Anh Tài, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hữu Tứ, Phạm Thế Vĩnh, Đào Thị Phượng, Lê Thị Kim Thoa, 2013, “Đa dạng tài nguyên thực vật tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh voọc mũi hếch Khau Ca, tỉnh Hà Giang”, Tuyển tập Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 7, Thái Nguyên. ISBN: 978-604-915-044-9.

Vũ Anh Tài, Trần Thúy Vân, Nguyễn Hữu Tứ, Phạm Thế Vĩnh, Lê Thị Kim Thoa, Đào Thị Phượng, Ngô Thị Bích Hồng - Lê Đức Hoàng, 2014. “Tính đa dạng và sự phân bố địa lý của bộ Chua me đất (Oxalidales Bercht. & J.Presl) của Việt Nam”, Tuyển tập Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8. Tp. Hồ Chí Minh. ISBN 978-604-918-437-6: 678-683.
 
trưởng phòng
Liên kết website khác