Tuyên truyền Bộ luật Dân sự số 91 và Bộ luật tố tụng dân sự số 92 của Quốc hội khóa XIII

03/03/2016 11:59

Ngày 02/3/2016, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ có công văn số 315/VHL-VP yêu cầu các đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến Nội dung Bộ luật dân sự số 91/QH13 và Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/QH13

 

 

 


Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13

Bộ luật này được Quốc hội trong kỳ họp khóa 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2016. Bộ luật tố tụng dân sự 2015 bao gồm các quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự và nhiều điểm mới cập nhật thay cho Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 và Luật tố tụng dân sự số 65/2011/QH12 sửa đổi năm 2011.
Bộ luật này quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động

Toàn văn bộ luật xem tại đây

Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13

Bộ luật này được Quốc Hội thông qua trong kỳ họp khóa 10 ngày ngày 24/11/2015 và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

Bộ luật có 689 điều, được bố cục thành sáu phần, 27 chương, Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 được QH thông qua ngày 27-11-2015 gồm 26 chương với 426 điều... Theo đó, có nhiều điểm mới đáng chú ý như là:

Cá nhân có quyền xác định lại giới tính.

Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có các quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.

Quy định rõ về lãi suất theo thỏa thuận.

Toàn văn bộ luật xem tại đây
Liên kết website khác