Viện Địa lý: họp giao ban mở rộng Quý II / 2019

16/05/2019 11:59

     Ngày 14/5/2019, Ban lãnh đạo Viện Địa lý tổ chức Họp giao ban mở rộng Quý II/2019 nhằm thông báo một số kết quả quan trọng trong cơ cấu tổ chức và các kế hoạch hoạt động của Viện trong Quý II và thời gian sắp tới.

     Mở đầu buổi họp là Lễ chúc mừng tân trưởng phòng quản lý tổng hợp, TS. Nguyễn Thanh Hoàn được bổ nhiệm có thời hạn chức vụ trưởng phòng Quản lý Tổng hợp Viện Địa lý từ ngày 01/05/2019, thay cho vị trí tiền nhiệm là PGS. TS. Lưu Thế Anh đã chuyển công tác (hiện được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội).

TS. Nguyễn Thanh Hoàn, trưởng phòng Nghiên cứu, Xử lý thông tin môi trường, Trưởng phòng Quản lý tổng hợp, Viện Địa lý, sinh năm 1976, tốt nghiệp Đai học Lâm nghiệp, hoàn thành chương trình đào tạo NCS và nhận học vị Tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2013. Năm 2015 được bổ nhiệm là trưởng phòng phòng Nghiên cứu, Xử lý thông tin môi trường thuộc Viện Địa lý.

TS. Nguyễn Thanh Hoàn được bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý Tổng hợp

     Liên quan đến công tác nhân sự trong Quý II, PGS. TS. Uông Đình Khanh thôi chức vụ Phó viện trưởng Viện Địa lý từ ngày 01/05/2019 sau khi hết nhiệm kỳ công tác (2014-2019). Sau khi PGS. TS. Uông Đình Khanh thôi chức vụ phó viện trưởng Viện Địa lý, các nhiệm vụ do PGS. TS. Uông Đình Khanh đảm nhiệm trước đây được giao lại cho Viện trưởng TS. Đào Đình Châm và Phó viên trưởng PGS.TS. Phạm Quang Vinh đảm nhiệm từng phần. Chi ủy cùng với Ban lãnh đạo Viện đã họp và thống nhất phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của thành viên Ban lãnh đạo Viện như sau:

     - Viện trưởng: TS. Đào Đình Châm, là chủ tài khoản của Viện Địa lý, lãnh đạo toàn diện các mặt theo chức năng, nhiệm vụ của Viện Địa lý; lãnh đạo và giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền Viện trưởng được chủ tịch Viên Hàn lâm KHCNVN phê duyệt và chịu trách nhiệm trước chủ tịch Viện về toàn bộ hoạt động của Viện Địa lý; trực tiếp lãnh đạo các công tác: Chiến lược quy hoạch, phát triển Viện địa lý, tổ chức – cán bộ và hành chính, công tác đào tạo sau đại học, công tác tài chính kế toán, và công tác thi đua khen thưởng.

     - Phó Viện trưởng: PGS. TS. Phạm Quang Vinh: giúp Viện trưởng phụ trách một số công tác khác, bao gồm: Kế hoạch hoạt động khoa học, hợp tác quốc tế, quản lý công sản, đài trạm, thông tin - xuất bản, thư viện và một số công tác khác do Viện trưởng giao phó; chịu trách nhiệm trước viện trưởng về các nhiệm vụ, công tác được giao.

Viện trưởng Viện Địa lý, TS. Đào Đình Châm chủ trì cuộc họp giao ban mở rộng Quý II / 2019

     Về hoạt động chính của Viện trong Quý II, hiện tại, Viện Địa lý đang quản lý 11 đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, trong đó có 03 đề tài sẽ kết thúc trong năm 2019. Bên cạnh đó, năm 2018 Viện được giao 01 nhiệm vụ và năm 2019 được giao 02 nhiệm vụ mới theo các hướng nghiên cứu cơ bản cấp Viện Hàn lâm KHCNVN. Ban lãnh đạo viện cũng lưu ý các chủ nhiệm đề tài cấp Viện Hàn lâm cần khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao còn tồn đọng từ các năm trước.

     Về hoạt động và kế hoạch hợp tác quốc tế, thời gian qua, Viện đã tổ chức tiếp đón hai đoàn các nhà khoa học đến làm việc tại Viện Địa lý, bao gồm Đoàn của Viện Địa lý Ukraine và Đoàn của Chủ tịch Hội Sinh thái Cảnh quan quốc tế. Theo kế hoạch, trong thời gian tới, Viện Địa lý sẽ tiếp tục làm việc với các đoàn, cá nhân các nhà khoa học đến từ các tổ chức, trường đại học, viện nghiên cứu ở Nhật Bản, Đài Loan, v.v... đặc biệt trong chương trình Hội thảo quốc tế về quan trắc trái đất và phòng tránh thiên tai sẽ diễn ra tại Viện Địa lý vào cuối năm nay. Kết thúc cuộc họp giao ban mở rộng, Viện trưởng yêu cầu lãnh đạo các phòng, trạm và đơn vị trực thuộc thông báo nội dung cuộc họp tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, nhà khoa học của Viện được biết./.

Tin bài / ảnh: Vũ Anh Tài

Liên kết website khác