Viện Địa lý bàn giao kết quả nghiên cứu, các trang thiết bị công nghệ cho Sở KH&CN Savannakhet, CHDCND Lào trong khuôn khổ Nhiệm vụ Hợp tác quốc tế về Khoa học Công nghệ theo Nghị định thư

20/09/2013 11:31
Nhiệm vụ Hợp tác quốc tế về Khoa học và Công nghệ theo Nghị định thư: “Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội, tài nguyên và môi trường phục vụ phát triển bền vững tỉnh Savannakhet, CHDCND Lào” do Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam làm chủ trì;  PGS.TS. Lại Vĩnh Cẩm (Quyền Viện trưởng Viện Địa lý) làm chủ nhiệm nhiệm vụ. Đây là quá trình hợp tác trên cơ sở tình đoàn kết, hữu nghị và giúp đỡ nhau về mặt khoa học công nghệ giữa Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học Công nghệ Lào nói chung, cũng như giữa Viện Địa lý và Sở KH&CNtỉnh Savannakhet nói riêng.
Nhiệm vụ này giải quyết hai nhiệm vụ đặt ra:Hình thành cơ sở dữ liệu GIS về điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội, tài nguyên và môi trường tỉnh Savannakhet (nước CHDCND Lào); Tăng cường năng lực xử lý, phân tích cơ sở dữ liệu GIS cho tỉnh Savannakhet.
Sau 2 năm thực hiện, các tác giả của Nhiệm vụ đã hoàn thành các mục tiêu và nội dung nghiên cứu đề ra với kết quả đạt chất lượng khoa học cao.
Ngày 19/8/2013 vừa qua, Đoàn công tác Viện địa lý, dẫn đầu là Ông PGS.TS. Lại Vĩnh Cẩm - Quyền Viện trưởng Viện Địa lý sang thăm và làm việc tại Savannakhet. Mục đích chính của chuyến đi lần này là bàn giao các kết quả nghiên cứu, trang thiết bị công nghệ cho Sở KH&CNtỉnh Savannakhet. Tham gia buổi lễ bàn giao long trọng này, về phía Sở KH&CN tỉnh Savannakhet, có Ông Tiengkham XAYSANAVONG, giám đốc Sở KH&CN tỉnh Savannakhet, Ban lãnh đạo Sở cùng các cán bộ trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Savannakhet. Phía Việt Nam, có Ông Lại Vĩnh Cẩm - chủ nhiệm nhiệm vụ, ông Nguyễn Hữu Thông, nguyên Giám đốc Sở KH&CN Quảng Trị, Chủ tịch Liên hiệp hội các ngành KHKT tỉnh Quảng Trị cùng các thành viên tham gia nhiệm vụ.

a1
Lễ ký kết Biên bản bàn giao kết quả nghiên cứu, trang thiết bị công nghệ
Giữa Viện Địa lý và Sở KH&CN tỉnh Savannakhet

a2
Viện Địa lý bàn giao tập bản đồ A2
& CSDL GIS tỉnh Savannakhet cho Sở KH&CN tỉnh Savannakhet

 
Tại buổi lễ,  Viện Địa lý đã bàn giao cho Sở KH&CN tỉnh Savannakhet các sản phẩm và trang thiết bị công nghệ của nhiệm vụ,  gồm:
  • Tập bản đồ giấy khổ A2 gồm 28 bản đồ quy từ tỷ lệ 1:50.000
  • Bộ cơ sở dữ liệu GIS tỉnh Savannakhet gồm 32 CSDL bản đồ hợp phần được trình bày theo đúng tỷ lệ 1:50.000 được chia thành 4 nhóm dữ liệu chính: Nhóm dữ liệu nền (11 lớp thông tin) , nhóm dữ liệu về điều kiện tự nhiên (18 dữ liệu), nhóm dữ liệu về kinh tế-xã hội (10 dữ liệu), nhóm dữ liệu về môi trường (4 dữ liệu); kèm theo hướng dẫn sử dụng.
  • Báo cáo tổng hợp (Tiếng Việt)
  • Báo cáo tóm tắt (Tiếng Lào)
  • Thiết bị công nghệ: Bộ máy tính đề bàn Tiger Computer, mực máy inA0 (của máy Printer HP Design Z T790 đã bàn giao từ đợt 1, năm 2012), các phần mềm hỗ trợ, . . .
Kết thúc buổi lễ bàn giao này, Đại diện Sở KH&CN tỉnh Savannakhet,  Ông Tiengkham XAYSANAVONG đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Nhiệm vụ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của tập thể tác giả cho Sở KH&CN Savannakhet. Ông cho rằng, kết quả của Nhiệm vụ sẽ thúc đẩy sự phát triển khoa học công nghệ của Sở và kinh tế xã hội của tỉnh,  từng bước tạo ra cơ sở dữ liệu đồng bộ, thống nhất về các mặt phục vụ công tác quy hoạch, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường…Kết quả của nhiệm vụ có tính thực tiễn cao, tạo ra sự thu hút đầu tư và phát triển bền vững cho tỉnh Savannakhet. Ông cũng bày tỏ mong muốn được tiếp tục hợp tác nhiều hơn nữa về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị,  giúp đỡ lẫn nhau với các Viện nghiên cứu trực thuộc Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, đặc biệt là Viện Địa lý.
Liên kết website khác