Viện Địa lý bổ nhiệm TS Lưu Thế Anh làm Trưởng phòng Quản lý tổng hợp

22/10/2015 07:43
Ngày 16 tháng 10 năm 2015, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có công văn số 2072/VHL-TCCB gửi Viện Địa lý, đồng ý để Viện trưởng Viện Địa lý bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý Tổng hợp, ngày  20 tháng 10 năm 2015, Viện trưởng Viện Địa lý ký Quyết định số 154/QĐ-ĐL bổ nhiệm có thời hạn Tiến sĩ Lưu Thế Anh giữ chức Trưởng phòng Quản lý Tổng hợp Viện Địa lý. TS. Lưu Thế Anh sẽ đảm nhận vai trò Trưởng phòng Quản lý tổng hợp Viện Địa lý từ ngày 01/11/2015.

TS Lưu Thế Anh hiện là Trưởng phòng Phân tích Thí nghiệm Tổng hợp Địa lý, lý, Tốt nghiệp Đại học Khoa học Tự nhiên (Chuyên ngành Khoa học Môi trường) năm 2000 và bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Địa lý Tài nguyên và Môi trường tại Cơ sở đào tạo Sau Đại học của Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2012. Năm 2013, TS Lưu Thế Anh được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Phân tích Thí nghiệm Tổng hợp Địa lý..

 
Liên kết website khác