Viện Địa lý cấp chứng chỉ cho 32 học viên tỉnh Savannakhet, CHDCND Lào về công nghệ GIS

19/09/2013 12:59
Ngày 20/8/2013, Viện Địa lý đã cấp chứng chỉ tham gia lớp tập huấn chuyển giao công nghệ GIS( từ 7/2012 – 8/2012  ) cho 32 học viên thuộc các Sở, ban, ngành,  Trường Đại học tỉnh Savannakhet, CHDCND Lào
Đánh dấu sự hợp tác 3 bên giữa Viện Địa lý (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam),  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Savannakhet và Trường Đại học Savannakhet,  Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế về Khoa học Công nghệ theo Nghị định thư: “Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội, tài nguyên và môi trường phục vụ phát triển bền vững tỉnh Savannakhet, CHDCND Lào”; do Viện Địa lý làm chủ trì,  và PGS.TS. Lại Vĩnh Cẩm (Q. Viện trưởng Viện Địa lý) làm chủ nhiệm đã hoàn thành theo đúng tiến độ và đáp ứng được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Các kết quả nghiên cứu và trang thiết bị công nghệ đã được bàn giao tại Sở KH&CN Savannakhet ngày 19/8/2013.

Trong quá trình thực hiện Nhiệm vụ,  theo đề nghị của phía các bạn Lào về tăng cường đội ngũ khoa học và công nghệ cho tỉnh Savannakhet, Viện Địa lý đã tổ chức lớp tập huấn chuyển giao công nghệ GIS cho cán bộ tỉnh Savannakhet. Khóa tập huấn diễn ra từ 10/7/2012 đến 10/8/2012 với thành phần gồm 32 học viên thuộc trường Đại học Savannakhet, các Sở trực thuộc tỉnh Savannakhet: như Sở Khoa học công, Sở Nông nghiệp, Sở Giao thông, Sở Tài nguyên Môi trường.

Mục tiêu chính của khóa tập huấn:

- Cung cấp những kiến thức cơ bản về Khoa học Công nghệ GIS.
- Cung cấp kiến thức về qui trình thu thập, phân tích và hiển thị dữ liệu và thông tin không gian trên cơ sở các phần mềm GIS: Mapinfo 10.0, Arcgis 9.
- Giúp cho học viên biết sử dụng các công cụ trong phần mềm Mapinfo, Arcgis để biên tập, thành lập bản đồ, phân tích xử lý thông tin thuộc tính cơ sở dữ liệu.
- Nâng cao năng lực và kiến thức về khả năng  tổng hợp, phân tích các dữ liệu và lập bản đồ theo tỷ lệ, quy mô, thời gian và tính phức tạp khác nhau

Sau một tháng tập huấn, các học viên đều đã tiếp thu được những nội dung tập huấn, nắm được cơ bản kiến thức về biên tập, thành lập bản đồ, xử lý thông tin không gian và thao tác công cụ trong Mapinfo và Arcgis. Vì thế, 100% học viên đã được nhận chứng chỉ sau đợt kiểm tra kiến thức giữa và cuối khóa tập huấn.

Ngày 20/8/2013 Viện Địa lý đã cùng với Trường Đại học Savannakhet và Sở KH&CN Savannakhet tổ chức long trọng lễ cấp chứng chỉ cho các học viên tham gia khóa học này.

Tham dự buổi lễ,  gồm có các lãnh đạo và các cán bộ thuộc Viện Địa lý,  Trường Đại học Savannkhet và Sở KH&CN Savannakhet.  Đồng chủ tọa buổi lễ gồm PGS.TS. Bunpong KEORODOM - Hiệu trưởng Trường Đại học Savannaket, Ông Tiengkham SAYSANAVONG - Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Savannakhet và  Ông LẠI VĨNH CẨM – Q. Viện trưởng Viện Địa lý.

PGS. TS.  Lại Vĩnh Cẩm, đại diện cho Lãnh đạo Viện Địa lý đã lên trao Chứng chỉ cho 32 học viên tham gia khóa tập huấn trên.
 
Buổi lễ kết thúc khóa học và trao chứng nhận tạm thời tham gia khóa học
 cho các học viên tạiTrường Đại học Savannakhet ngày 10/8/2012
Bằng khen do Hiệu trưởng Trường Đại học Savannakhet Trao tặng
cho PGS.TS. Lại Vĩnh Cẩm và 2 thầy hướng dẫn lớp tập huấn vì những đóng góp cho Trường
 
Tại buổi lễ, đại diện Trường Đại học Savannakhet,  Ông Bunpong KEORODOM đã đánh giá cao sự đóng góp của Nhiệm vụ,  ghi nhận tầm quan trọng và sự thành công của khóa tập huấn trên vào công tác hỗ trợ đào tạo công nghệ phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại trường. Cũng trong buỗi lễ này, Ông đã thay mặt cho trường Đại học Savannakhet trao tặng bằng khen cho PGS. TS.  Lại Vĩnh Cẩm và 2 thầy hướng dẫn:GS.TS. Nguyễn Trần Cầu và Ths.Nguyễn Văn Hồng vì những đóng góp quan trọng cho Trường Đại học Savannakhet.

Buổi lễ đã diễn ra trên tinh thần đoàn hết,  hữu nghị,  thân ái giữa Lãnh đạo,  các cán bộ thuộc Viện Địa lý,  Trường Đại học Savannakhet và Sở Khoa học Công nghệ.
 
Liên kết website khác