Viện Địa lý Công bố quyết định thành lập phòng và bổ nhiệm lãnh đạo phòng "Tài nguyên nước mặt"

11/01/2018 11:59
Ngày 18/12/2017, Viện trưởng Viện Địa lý ra quyết định thành lập phòng Tài nguyên nước mặt trên cơ sở hợp nhất hai phòng Địa lý Thủy văn và Địa lý Đới bờ theo Quyết định số 310 QĐ-ĐL. Thành viên trong biên chế của Phòng Tài nguyên nước mặt bao gồm:
 

1. TS. Phan Thị Thanh Hằng
2. TS. Hoa Mạnh Hùng
3. ThS. Trần Thị Ngọc Ánh
4. ThS. Ngô Thị Thanh Nga
5. CN. Nguyễn Quang Thành
6. KTV. Nguyễn Minh Châu
7. TS. Hoàng Thanh Sơn
8. ThS. Bùi Anh Tuấn

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018.

Theo các quyết định số 311 QĐ-ĐL ngày 18/12/2017 của Viện trưởng Viện Địa lý, bà Phan Thị Thanh Hằng được cho thôi chức vụ trưởng phòng Địa lý Đới bờ, đồng thời, Quyết định số 312 QĐ-ĐL ngày 18/12/2017của Viện trưởng Viện Địa lý ông Hoàng Thanh Sơn cũng được cho thôi chức vụ phó trưởng phòng Địa lý Thủy văn. Cả ông Sơn và bà Hằng đều thôi chức vụ này từ ngày 01/01/2018.

Ngày 29/12/2017, Viện trưởng Viện Địa lý ra Quyết định số 329 QD-ĐL bổ nhiệm có thời hạn chức vụ trưởng phòng Phòng Tài nguyên nước mặt đối với bà Phan Thị Thanh Hằng và Quyết định số 330 QĐ-ĐL bổ nhiệm có thời hạn chức vụ phó trưởng phòng Phòng Tài nguyên nước mặt đối với ông Hoàng Thanh Sơn.

Theo Quyết định số 310 QĐ-ĐL ngày 18/12/2018, Chức năng nhiệm vụ của Phòng Tài nguyên nước mặt trực thuộc Viện Địa lý bao gồm:

Nghiên cứu những quy luật tự nhiên cơ bản về nước mặt (sông, hồ, đầm phá…), quy luật phân bố theo không gian và thời gian của tài nguyên nước trong cảnh quan nhiệt đới gió mùa của Việt Nam, xây dựng cơ sở khoa học quản lý tài nguyên nước phục vụ tổ chức lãnh thổ, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai

Nghiên cứu ứng dụng và triển khai nhằm khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên nước, phòng tránh thiên tai (lũ lụt, lũ quét, hạn hán) trong bối cảnh toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu; nghiên cứu chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ về thủy văn - Tài nguyên nước.

Tham gia thẩm định các dự án phát triển có tác động đến tài nguyên và môi trường nước theo lưu vực sông.

Thực hiện các dịch vụ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên nước

Hợp tác quốc tế, tổ chức đào tạo cán bộ sau đại học, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành thủy văn học và phát triển nguồn nước.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Địa lý giao.
 

Một số hình ảnh buổi lễ bổ nhiệm:

Toàn cảnh buổi lễ công bố quyết định 

TS. Đào Đình Châm, Viện trưởng Viện Địa lý trao QĐ bổ nhiệm Trưởng phòng Tài nguyên nước mặt

TS. Đào Đình Châm, Viện trưởng Viện Địa lý trao QĐ bổ nhiệm phó Trưởng phòng Tài nguyên nước mặt
Liên kết website khác