Viện Địa lý hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5

07/05/2016 12:59
Hưởng ứng nhiệt tình ngày khoa học và công nghệ Việt Nam, Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có nhiều hoạt động đã đang và sẽ diễn ra với mục đích chính là đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, mở cửa phòng thí nghiệm ...
 

Cách đây 2 năm, ngày 18/5/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Công bố 18/5 là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Theo Thủ tướng, Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam không chỉ nhằm tôn vinh các nhà khoa học và thành tựu khoa học công nghệ; tuyên truyền, phổ biến tri thức khoa học mà còn nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam.

Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam là ngày hội để tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Không những vậy, đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hưởng ứng nhiệt tình Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có nhiều hoạt động đã đang và sẽ diễn ra với mục đích chính là đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, mở cửa phòng thí nghiệm để giới thiệu các thành quả nghiên cứu khoa học và công nghệ của đơn vị, các ứng dụng mới trong nghiên cứu khoa học và công nghệ địa lý, các hoạt động cơ bản trong xây dựng và đầu tư trang thiết bị phucjk vụ quan trắc và nghiên cứu địa lý và môi trường tại trạm nghiên cứu địa lý và tài nguyên môi trường đồng bằng Bắc bộ (trạm Cồn Vành, đặt tại Nam Phú, Tiền Hải, Thái Bình).
Liên kết website khác