Viện Địa lý Tài nguyên Tp. Hồ Chí Minh: Hội thảo “Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở cho lĩnh vực thông tin địa lý”

30/09/2014 02:21


Đây là lần đầu tiên hội thảo “Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở cho lĩnh vực thông tin địa lý” được tổ chức nhằm mục đích hướng đến việc thành lập một mạng lưới các chuyên gia làm việc trong lĩnh vực thông tin địa lý, đồng thời tạo dựng nên một diễn đàn trao đổi tri thức giữa các chuyên gia của hai quốc gia Việt Nam và Đức.

Hội thảo có sự tham dự của hơn 40 người đến từ những Trung tâm, Viện nghiên cứu và trường đại học của TP. Hồ Chí Minh quan tâm đến lĩnh vực GIS – đặc biệt là WebGis và một chuyên gia đến từ Trung tâm Dữ liệu Viễn thám Đức thuộc Trung tâm Không gian Đức.

Tại hội thảo, báo cáo tham luận lần lượt được trình bày bởi chuyên gia Malte Ahrens DFD/DLR - Trung tâm Dữ liệu Viễn thám Đức/Trung tâm Không gian Đức; anh Trương Vũ Cường, anh Đỗ Thành Long – Trung tâm Viễn thám và Hệ thông tin địa lý.

Nội dung chính của hội thảo tập trung vào việc sử dụng những ứng dụng của phần mềm mã nguồn mở trong lĩnh vực thông tin địa lý, đặc biệt là công nghệ WebGIS. Những bài tham luận trình bày trong hội thảo đều chú trọng đến nền tảng của WebGIS, về cách xây dựng hệ thống cũng như sức mạnh của các công cụ và phần mềm mã nguồn mở.

Sau hai ngày hội thảo, ban tổ chức đã đi đến việc định hướng sẽ tổ chức hội thảo này mỗi năm một lần nhằm xây dựng một mạng lưới chuyên gia ổn định, một diễn đàn trao đổi tri thức rộng lớn cũng như tăng cường mối quan hệ hợp tác khoa học giữa Viện Địa lý Tài nguyên TP.HCM của Việt Nam với DFD/DLR và trường đại học Born của Đức.
Liên kết website khác