Viện Địa lý thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện: Nghiên cứu sinh Lê Kim Dung

13/09/2013 03:58
VIỆN KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
VIỆN ĐỊA LÝ
 
Số  310  /ĐL-TB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 Hà Nội,  ngày  21 tháng 12 năm 2012
 

THÔNG BÁO

(Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện)
Viện Địa lý - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh  Lê Kim Dung với đề tài:
“Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên  phục vụ quy hoạch sử dụng đất đai và đề xuất các mô hình Nông - Lâm kết hợp trên đất dốc lưu vực sông Chu (phần lãnh thổ Việt Nam)
Chuyên ngành: Địa lý tự nhiên.
Mã số: 62 44 70 01.
Thời gian: 14h00’ ngày 04 tháng 12 năm 2012 (Thứ Ba).
Địa điểm: Hội trường lớn – Phòng 803 - Tầng 8 – Nhà A27 - Viện Địa lý 18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy – Hà Nội.
Trân trọng kính mời các nhà khoa học và các đồng chí quan tâm đến dự.
Viện Địa lý rất hân hạnh được đón tiếp./.
Nơi nhận:
-  Toà soạn báo nhân dân;
-  Các phòng thuộc Viện;
-  Website Viện Địa lý
- Thông báo tại bảng tin
-  Lưu: VT&ĐT.
VIỆN TRƯỞNG
(đã ký)
 Nguyễn Đình Kỳ
 
Liên kết website khác