Viện Địa lý thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện: Nghiên cứu sinh Nguyễn Mạnh Hà

13/09/2013 03:55
VIỆN KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
VIỆN ĐỊA LÝ
 
Số      /ĐL-TB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 Hà Nội,  ngày      tháng     năm 2012
 

THÔNG BÁO

(Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện)
Viện Địa lý - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Mạnh Hà về đề tài:
“Nghiên cứu thoái hóa đất lưu vực sông Chảy nhằm khai thác hợp lý tài nguyên và môi trường Đất”
Chuyên ngành: Địa lý tài nguyên và Môi trường.
Mã số: 62 44 74 01.
Thời gian: 14h00’ ngày 04 tháng 06 năm 2012 (Thứ 2).
Địa điểm: Hội trường lớn – Phòng 803 - Tầng 8 – Nhà A27 - Viện Địa lý 18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy – Hà Nội.
Trân trọng kính mời các nhà khoa học và các đồng chí quan tâm đến dự.
Viện Địa lý rất hân hạnh được đón tiếp./.
Nơi nhận:
-  Toà soạn báo nhân dân;
-  Các phòng thuộc Viện;
-  Lưu: VT&ĐT.H20.
 
VIỆN TRƯỞNG
 
 
Liên kết website khác