Viện Địa lý thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện: Nghiên cứu sinh Trương Thị Tư

30/07/2013 06:10
VIỆN KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
VIỆN ĐỊA LÝ
 
Số      /ĐL-TB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 Hà Nội,  ngày  15 tháng 6 năm 2012
 

THÔNG BÁO

(Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện)
Viện Địa lý - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Trương Thị Tư về đề tài:
“Nghiên cứu cảnh quan phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Bình”
Chuyên ngành: Địa lý tự nhiên.
Mã số: 62 44 70 01.
Thời gian: 14h00’ ngày 26 tháng 06 năm 2012 (Thứ Ba).
Địa điểm: Hội trường lớn – Phòng 803 - Tầng 8 – Nhà A27 - Viện Địa lý 18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy – Hà Nội.
Trân trọng kính mời các nhà khoa học và các đồng chí quan tâm đến dự.
Viện Địa lý rất hân hạnh được đón tiếp./.
Nơi nhận:
-  Toà soạn báo nhân dân;
-  Các phòng thuộc Viện;
-  Website Viện Địa lý
- Thông báo tại bảng tin
-  Lưu: VT&ĐT
VIỆN TRƯỞNG
 
 
 
 
Liên kết website khác