Viện Địa lý thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ năm 2013

17/09/2013 08:59
VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
VIỆN ĐỊA LÝ
 
Số      /TB_ĐL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 Hà Nội,  ngày      tháng     năm 2013
 

THÔNG BÁO

(Về việc tuyển sinh đào tạo tiến sĩ năm 2013)

 
          Kính gửi:........................................................................................
          .....................................................................................................
          Viện Địa lý thông báo tuyển sinh NCS (Đào tạo Tiến sĩ) năm 2013 như sau:
I. Chuyên ngành đào tạo:
-        Địa lý tự nhiên                                  mã số: 62 44 02 17
-        Địa mạo và Cổ địa lý                        mã số: 62 44 02 18
-        Địa lý tài nguyên và Môi trường       mã số: 62 44 03 19
-        Thuỷ văn học                                   mã số: 62 44 02 24
II. Hình thức và thời gian đào tạo:
-        Đối với người có bằng Thạc sĩ, hình thức không tập trung: 4 năm.

-        Đối với người có bằng tốt nghiệp Đại học, hình thức không tập trung: 5 năm.
III. Điều kiện dự thi :
1)   Tuổi đời không quá 45.
2)   Người dự tuyển vào chương trình đào tạo Tiến sĩ cần phải có thời gian làm việc chuyên môn trong lĩnh vực đăng ký dự thi ít nhất 02 năm đối với người có Bằng Đại học loại giỏi và 01 năm đối với người có Bằng Thạc sĩ (trừ trường hợp chuyển tiếp sinh).
3)   Có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển với điểm trung bình các môn chuyên ngành từ 7,0 trở lên. Trường hợp chưa có Bằng Thạc sĩ thì phải có Bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi hệ chính quy, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.
4)   Có một bài luận về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo, kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo, những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; đề xuất người hướng dẫn.
5)   Có 02 thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức, khả năng nghiên cứu, làm việc theo nhóm, điểm mạnh, điểm yếu của người dự tuyển, triển vọng phát triển chuyên môn, mức độ ủng hộ thí sinh làm nghiên cứu sinh.
6)   Có một công trình đăng trên tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị chuyên ngành
7)   Được cơ quan quản lý nhân sự giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ.
8)   Có đủ sức khoẻ để học tập.
9)   Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của cơ sở đào tạo.
10) Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ: người dự tuyển NCS tại Viện Địa lý cần đáp ứng một trong các điều kiện sau:
          i.        Có chứng chỉ ngoại ngữ bằng C tiếng Anh, Pháp, Nga loại khá trở lên.
          ii.        Có bằng tốt nghiệp Đại học ngành ngoại ngữ (một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung).
          iii.        Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ tại các nước có sử dụng tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung.
          iv.        Có chứng chỉ ngoại ngữ: TOEFL 450 hoặc iBT 45 điểm hoặc IELTS 4.5 trở lên và TCF niveau A2 trở lên.

IV. Tuyển sinh theo Đề án 911:
Viện Địa lý, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ theo “Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường Đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020” (Đề án 911) với 4 chuyên ngành:
1)   Địa lý Tài nguyên và Môi trường
          Mã số: 62 44 02 19
          Chỉ tiêu đăng ký dự tuyển: 02 thí sinh
2)   Địa lý Tự nhiên
          Mã số: 62 44 02 17
          Chỉ tiêu đăng ký dự tuyển: 02 thí sinh
3)   Địa mạo cổ địa lý
          Mã số: 62 44 02 18
          Chỉ tiêu đăng ký dự tuyển: 02 thí sinh

4)   Thủy văn học
          Mã số: 62 44 02 24
          Chỉ tiêu đăng ký dự tuyển: 02 thí sinh
Điều kiện và tiêu chuẩn đối với người dự tuyển theo Đề án 911:
Ngoài các điều kiện và tiêu chuẩn chung quy định tại mục III của Thông báo tuyển sinh này, người dự tuyển phải cam kết phục vụ tại trường đã cử đi học ( hoặc trường đã có văn bản đồng ý tiếp nhận sau khi tốt nghiệp đối với người chưa là giảng viên)
V. Hồ sơ thi tuyển gồm:
1.     Đơn xin xét tuyển(theo mẫu).
2.     Sơ yếu lí lịch có xác nhận của thủ trư­ởng cơ quan
3.     Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý (Có xác nhận năm công tác)
4.     Bản sao có công chứng các văn bằng, giấy tờ có liên quan như: Bằng tốt nghiệp  đại  học loại giỏi, bảng điểm đại học và bằng thạc sĩ, bảng điểm thạc sĩ.
5. Lý lịch khoa học kèm theo  toàn văn bài báo, công trình đã công bố (Có ít nhất hai công trình đăng trên tạp chí chuyên ngành hoặc kỷ yếu hội nghị chuyên ngành).
6.     Bài luận về dự định nghiên cứu
7.     02 thư giới thiệu của hai nhà khoa học Địa lý
8.     Giấy khám sức khoẻ
9. Đối với người dự tuyển theo Đề án 911 cần phải có bản cam kết làm việc tại trường đã cử đi học hoặc trường đã có văn bản đồng ý tiếp nhận sau khi tốt nghiệp đối với người chưa là giảng viên
VI. Thời gian nhận hồ sơ:
Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/07/2013
VII. Thời gian xét tuyển:
Cơ sở đào tạo sẽ thông báo lịch xét tuyển đến từng thí sinh.
Mọi thủ tục chi tiết xin liên hệ:
Cơ sở đào tạo sau đại học Viện Địa lý :
        Phòng 205 hoặc phòng 801.
        ĐT: (04) 37563540 – Nhà A27 - 18 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy -  Hà Nội (gặp chị Hoàng Thị Hà, Đặng Thị Thủy).Nhận được thông báo này, trân trọng đề nghị Quí cơ quan thông báo rộng rãi đến cán bộ viên chức trong cơ quan.
Xin trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
-   Như trên;
-   Vụ GDĐH (để báo cáo);
-   Lưu VT&ĐT.H150.
VIỆN TRƯỞNG
 
 
Liên kết website khác