Viện Địa lý thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ năm 2014

01/04/2014 04:34

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
VIỆN ĐỊA LÝ
 
Số   91   /TB_ĐL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 Hà Nội,  ngày   01   tháng  4   năm 2014
 

THÔNG BÁO

(Về việc tuyển sinh đào tạo tiến sĩ năm 2014)
 
Viện Địa lý thông báo tuyển sinh Sau đại học (đào tạo trình độ Tiến sĩ) năm 2014 như sau:

Chuyên ngành đào tạo:
 
Địa lý tự nhiên                                             mã số: 62 44 02 17
Địa mạo và Cổ địa lý                                  mã số: 62 44 02 18
Địa lý tài nguyên và Môi trường             mã số: 62 44 02 19
Thuỷ văn học                                               mã số: 62 44 02 24
 
Đối tượng, hình thức và thời gian đào tạo:
 
Người có bằng Thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành dự tuyển, hình thức đào tạo tập trung, thời gian đào tạo 3 năm.

Điều kiện dự thi:
 
1. Tuổi đời không quá 45 tuổi

2. Người dự tuyển vào chương trình đào tạo Tiến sĩ cần phải có thời gian làm việc chuyên môn trong lĩnh vực đăng ký dự thi ít nhất 01 năm.

3.Có bằng Thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển với điểm trung bình các môn chuyên ngành từ 7,0 trở lên hoặc tương đương.

4. Có một bài luận về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo, kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo, những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; đề xuất người hướng dẫn.

5. Có 2 thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức, khả năng nghiên cứu, làm việc theo nhóm, điểm mạnh, điểm yếu của người dự tuyển, triển vọng phát triển chuyên môn, mức độ ủng hộ thí sinh làm nghiên cứu sinh.

6. Có hai công trình đăng trên tạp chí chuyên ngành hoặc kỷ yếu hội nghị chuyên ngành.

7. Được cơ quan quản lý nhân sự giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ.

8. Có đủ sức khoẻ để học tập.

9. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của cơ sở đào tạo.

10. Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ: người dự tuyển nghiên cứu sinh tại Viện Địa lý cần đáp ứng một trong các điều kiện sau:
 
- Có bằng tốt nghiệp Đại học ngành ngoại ngữ (một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung).

- Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ tại các nước có sử dụng tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, được gửi đến Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, công nhận.

- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung trình độ chung Châu Âu về ngoại ngữ trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh.

Hồ sơ thi tuyển gồm:
 
1. Đơn xin xét tuyển (theo mẫu).

2. Sơ yếu lí lịch có xác nhận của thủ trư­ởng cơ quan (có dán ảnh).

3. Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý (Có xác nhận số năm công tác).

4. Bản sao có công chứng các văn bằng, giấy tờ có liên quan như: bằng thạc sĩ kèm theo bảng điểm.

5. Lý lịch khoa học (có dán ảnh 4x6) kèm theo toàn văn bài báo, công trình đã công bố.

6. Bài luận về dự định nghiên cứu.

7. 02 thư giới thiệu của hai nhà khoa học Địa lý.

8. Giấy khám sức khoẻ trong vòng 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.

Thời gian nhận hồ sơ:
 
Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/07/2014 (trong giờ hành chính).

Thời gian xét tuyển:
 
Cơ sở đào tạo sẽ thông báo lịch xét tuyển đến từng thí sinh.

Mọi thủ tục chi tiết xin liên hệ:
 
Địa chỉ: Phòng 205 hoặc phòng 801, Nhà A27 - 18 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy -  Hà Nội.
Tel. (04) 37563540; (04) 37563541 (trong giờ hành chính).

Nhận được thông báo này, đề nghị Quí cơ quan thông báo rộng rãi đến cán bộ viên chức trong đơn vị.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
-   Như trên;
-  Vụ GDĐH (để b/c);
-  Niêm yết tại Viện Hàn lâm KHCNVN;                            
-  Đăng trên WEBSITE Viện Địa lý;
-  Lưu VT&ĐT.H50
Q. VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

Lại Vĩnh Cẩm
 
 
Liên kết website khác