Viện Địa lý tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017

14/07/2017 12:59

Toàn cảnh Hội nghị
Hội nghị được tổ chức với sự tham gia đầy đủ của toàn thể cán bộ viên chức, người lao động Viện Địa lý. TS. Đào Đình Châm đã sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, chia xẻ những khó khăn và đánh giá cao những thuận lợi đối với việc triển khai các hoạt động chung của Viện trong 6 tháng qua và 6 tháng tiếp theo vì mục tiêu hoàn thành kế hoạch năm 2017. Các vấn đề được đưa ra thảo luận tại Hội nghị bao gồm cả việc triển khai các đề tài, vấn đề quản lý công sở và chi tiêu nội bộ.

Sơ kết hoạt động trong 6 tháng vừa qua, tiếp tục thực hiện các đề tài chuyển tiếp từ các năm trước và đề tài mới năm 2017, Viện Địa lý đã và đang triển khai 13 đề tài và 3 dự án/đề án cấp quốc gia, cụ thể: chương trình KC09/16-20 (01 đề tài), Chương trình Vũ trụ (01), Nhiệm vụ KHCN độc lập (03), NAFOSTED (03), Nghị định thư (01), Đề án 47 (02), Đề án 337 (01), Dự án tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ cho Viện Khoa học Quốc gia Lào (01) và các đề tài/dự án mới mở năm 2017 bao gồm thuộc Chương trình KC09/16-20 (01), Chương trình Tây Nguyên 16-20 (01), Dự án sưu tập bộ mẫu vật Quốc gia về thiên nhiên Việt Nam (01); 9 đề tài cấp Viện Hàn lâm KHCNVN theo các hướng ưu tiên, 4 đề tài Viện Hàn lâm KHCNVN hợp tác với các địa phương, 1 đề tài hợp tác quốc tế, 2 hợp đồng KHCN với các địa phương 15 đề tài cấp cơ sở của các phòng và 3 đề tài cơ sở cho các cán bộ trẻ. Viện trưởng nhấn mạnh việc đảm bảo tiến độ, đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu cụ thể của các đề tài.
 

TS. Đào Đình Châm, Viện trưởng Viện Địa lý sơ kết hoạt động của Viện trong 6 tháng đầu năm 2017


Về công tác tổ chức cán bộ, trong 6 tháng qua, Viện đã kiện toàn tổ chức phòng Quản lý tổng hợp, công tác nâng lương, chế độ hưu trí được thực hiện theo đúng quy định hiện hành, cụ thể, 04 cán bộ được đặc cách nâng hạng từ ngạch NCV lên NCVC, nộp hồ sơ đặc cách cho 02 đ/c lên ngạch NCVCC, nộp 13 hồ sơ lên ngạch NCVC và NCVCC. Đến nay, Viện đã có 02 cán bộ lãnh đạo hoàn thành chương trình cao cấp chính trị, và tiếp tục bổ sung 02 cán bộ cho khóa đào tạo tiếp theo.

Về kết quả xây dựng tiềm lực KHCN, vừa qua, Viện đã đầu tư nâng cấp các trạm nghiên cứu, cải tạo tòa nhà A27, xây dựng trạm Trạm quan trắc, nghiên cứu tài nguyên và môi trường đồng bằng Bắc Bộ (2016-2018). Hiện tại, công tác này đang tiếp tục được hoàn thiện, đồng thời xin bổ sung kinh phí thêm cho các hoạt động sửa chữa nhỏ, trang thiết bị của Viện đã được đầu tư khá hiện đại để Viện có đủ tiềm lực KHCN,…

Về đào tạo và hợp tác quốc tế, trong 6 tháng qua, Viện đã tổ chức 05 đoàn vào trao đổi hợp tác với các nước Lào, Đài Loan và 02 đoàn ra (Đài Loan, Trung Quốc). Hiện tại, Bộ máy tổ chức của Khoa Địalý đã được kiện toàn, đợt tuyển sinh vừa qua, khoa đã tuyển được 12 NCS (trong đó có 04 NCS là cán bộ của Viện). Vừa qua, Khoa Địa lý đã có đã có 06 tân tiến sĩ nhận bằng ( trong đó có 02 NCS là cán bộ của Viện). Năm 2017, Khoa Địa lý cũng mở thêm mã ngành đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Bản đồ Viễn thám và GIS.

Ngoài ra, các hoạt động khác cũng đạt được những thành quả nhất định, trong đó có thể kể đến là công tác xuất bản với 02 bài đăng trên tạp chí quốc tế nằm trong danh mục SCI, hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội được kiện toàn, và ổn định như các cuộc họp nhằm quán triệt nghị quyết, chủ trương và đường lối của Đảng, tổ chức sinh hoạt đảng định kỳ hàng tháng, kết nạp đảng viên mới, tổ chức Đại hội công đoàn và bầu BCH Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022, công tác văn nghệ thể thao của đoàn thanh niên và công đoàn, công tác kiểm toán... được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhấn mạnh các hoạt động sẽ thực hiện trong kế hoạch 6 tháng cuối năm, Viện trưởng yêu cầu các cán bộ và các nhà khoa học có liên quan tập trung tổ chức tốt Hội nghị khoa học quốc tế của Hội Quan trắc trái đất sẽ được diễn ra vào tháng 11 năm 2017 tại Viện Địa lý, đồng thời yêu cầu các chủ nhiệm đề tài tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ, đảm bảo kết quả nghiên cứu đạt chất lượng và tiến độ giải ngân; tiếp cận văn bản mới của Nhà nước trong công tác tài chính; tăng cường công tác quản lý đề tài, đôn đốc việc thực hiện đề tài; thực hiện việc xét duyệt và nghiệm thu ĐTCS 2017 và nhiệm vụ KHCN cơ sở cho cán bộ trẻ 2017; tiếp thu các đề xuất về việc thực hiện các đề tài KHCN cấp Quốc gia; tiếp thu các ý tưởng đề xuất về lĩnh vực KH Trái Đất và KH Biển. Bên cạnh đó, Viện trưởng cũng đề nghị các cán bộ và các bộ phân có liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện có sở vật chất, trang thiết bị khoa học công nghệ của Viện và các trạm trực thuộc, hoàn thành tốt công tác xuất bản, nâng cấp cải tạo Website Viện Địa lý trong khai thác, sử dụng và hỗ trợ người dùng. Toàn bộ tập thể cán bộ, viên chức và người lao động Viện Địa lý cần chung sức, đồng lòng lập nhiều thành tích chào mừng kỉ niệm 25 năm thành lập Viện Địa lý (Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra trong năm 2018),...

Tại Hội nghị, công tác quản lý tài chính, hành chính công và quy chế chi tiêu nội bộ cũng được công khai, chia xẻ giữa Ban lãnh đạo, Bộ phận kế toán - tài vụ với tập thể và cá nhân, các nhà khoa học của Viện. Hiện tại, Viện đã thành lập Tổ tư vấn đấu thầu để hỗ trợ các đề tài thực hiện tốt công tác quản lý tài chính và quyết toán.

Hội nghị kết thúc hồi 11h30 với kết quả được đánh giá là thành công.
 
Liên kết website khác