Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đổi con dấu mới

30/07/2013 06:23


Đúng ngày 19/2/2013, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các đơn vị trực thuộc đã nghiêm chỉnh chấp hành giao nộp con dấu cũ và nhận con dấu mới tại phòng Hành chính – Lưu trữ thuộc Văn phòng Viện.

Bà Nguyễn Thị Việt Hoa, Trưởng phòng Hành chính – Lưu trữ cho biết  việc thu nhận và đổi con dấu được tiến hành thuận lợi là nhờ vào sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của GS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện  và sự nỗ lực của cán bộ viên chức của Văn phòng, Ban Tổ chức – Cán bộ và các cơ quan chức năng chuẩn bị kỹ lưỡng mọi điều kiện thuận lợi để các đơn vị có thể quản lý và sử dụng con dấu theo đúng quy định của pháp luật.

Con dấu mới của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tin và Ảnh: Minh Tâm
(theo vast.ac.vn)

Liên kết website khác