Xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023.

14/03/2023 11:59

Thực hiện Công văn số 18/HĐGSNN ngày 16/2/2023 và Công văn số 25/HĐGSNN ngày 7/3/2023 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc thông báo xét lịch công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023, Học viện Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị thông báo tới các giảng viên, các cán bộ của Đơn vị và lập danh sách các ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023.

Bản đăng ký (bản cứng và file mềm) gửi về Học viện KHCN trước ngày 28/4/2023 theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức - Hành chính và Truyền thông (P.1605) tầng 16, Tòa nhà A28 - số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

File mềm gửi theo địa chỉ: dolamthanh2010@yahoo.com

Người liên hệ: CVC. Đỗ Thị Lâm Thanh, Trường phòng Tổ chức - Hành chính và Truyền thông, điện thoại: 0912765087

Liên kết website khác