Chi bộ

     Chi bộ Viện Địa lý là Chi bộ cơ sở của Đảng Cộng sản Việt Nam trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

     Chi bộ Viện Địa lý hiện có 31 đảng viên đang sinh hoạt, trong đó có 29 đảng viên chính thức, được lãnh đạo bởi Chi uỷ trong nhiệm kỳ 2020-2025. Chi ủy Viện Địa lý hiện nay gồm các đồng chí:

  1. Đồng chí Đào Đình Châm, Bí thư chi bộ
  2. Đồng chí Lê Văn Hương, Phó bí thư chi bộ
  3. Đồng chí Dương Thị Lịm, Uỷ viên

Chi uỷ Viện Địa lý nhiệm kỳ 2020-2025

Liên kết website khác