Đoàn Thanh niên

     Chi đoàn Thanh niên Viện Địa lý là một chi đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ban chấp hành chi đoàn được bầu lên từ Đại hội chi đoàn hàng năm và được Ban thường vụ Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm chuẩn y.

     Căn cứ theo số lượng đoàn viên sinh hoạt tại chi đoàn mỗi nhiệm kỳ, Ban chấp hành chi đoàn trong các nhiệm kỳ gần đây luôn duy trì ở mức 5 đồng chí gồm 1 bí thư, 1 phó bí thư và 3 ủy viên. Trong các nhiệm kỳ của Ban chấp hành Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm thời gian gần đây, chi đoàn luôn có 1 đồng chí đại biểu là ủy viên Ban chấp hành Đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nhiệm kỳ 5 năm). Hiện tại, Chi đoàn có 35 đoàn viên (nam giới 20, nữ giới 15), trong đó số đoàn viên đang sinh hoạt tại chi đoàn: 30, 3 đoàn viên đi học ở nước ngoài, số đảng viên là 7 (1 đảng viên đang sinh hoạt tại trường học), 22 đoàn viên có học vị thạc sĩ (5 đoàn viên hiện đang là nghiên cứu sinh).
     Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019 gồm các đồng chí:

  1. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Bí thư chi đoàn
  2. Đồng chí Hoàng Quốc Nam, Phó bí thư.
  3. Đồng chí Vũ Thị Mừng, uỷ viên
  4. Đồng chí Chu Nghĩa Đạt, ủy viên
  5. Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, ủy viên

Ban chấp hành Chi đoàn Viện Địa lý nhiệm kỳ 2019-2022


     Đại biểu của chi đoàn là Đồng chí Nguyễn Văn Dũng hiện là UV Ban chấp hành Đoàn TN Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
     Nhiều năm liền, Chi đoàn Viện Địa lý là đơn vị tiên phong trong các hoạt động của Đoàn Viện, từ công tác nghiên cứu khoa học đến phong trào tình nguyện,… và hàng năm luôn nhận được giấy khen của Ban thường vụ Đoàn Viện Hàn lâm. Năm 2013 chi đoàn được Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen, năm 2012 Chi đoàn vinh dự được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen do những kết quả xuất sắc trong công tác và phong trào thanh niên.

Liên kết website khác