Phòng Quản lý Tổng hợp

1. Nguồn nhân lực: 

Trưởng phòng: TS. NGUYỄN THANH HOÀN

Phó trưởng phòng: ThS. HỒ LỆ THU, CN. NGUYỄN QUANG THÀNH

Các cán bộ, viên chức:

CN. Nguyễn Thị Mai Hằng CN. Hà Thị Thanh Thúy
CN. Lại Thị Hạnh Ông Phạm Quang
CN. Chu Thị Vân Ông Nguyễn Thành Lương
ThS. Nguyễn Văn Kiên Ông Nguyễn Văn Thái
CN. Lưu Thị Ngọc Ánh Ông Nguyễn Hồng Dũng
CN. Ngô Thị Loan Bà Trần Thị Đoan
CN. Nguyễn Hà My  

 

Liên lạc: Tầng 1 & Tầng 2, nhà A27, Viện Địa lý

 

2. Chức năng, nhiệm vụ:

  • Quản lý hành chính, văn thư lưu trữ;
  • Quản lý khoa học, tài chính và nhân sự;
  • Thực hiện chức năng đối nội và đối ngoại;
  • Quản lý đào tạo đại học, sau đại học và hợp tác quốc tế;
  • Quản lý công tác thông tin tư liệu, thư viện và xuất bản khoa học;
  • Quản lý cơ sở hạ tầng và các tài sản khác.
Liên kết website khác