Phòng Địa lý Biển & Hải đảo

02/12/2013 06:59
Lãnh đạo phòng
        Trưởng phòng:            TS. ĐÀO ĐÌNH CHÂM
        Phó trưởng phòng:      ThS. HOÀNG THÁI BÌNH
Liên lạc:  
Địa chỉ: Phòng 407&408, nhà A27, Viện Địalý
Email:
Số điện thoại:      04 3791 3044
 

Chức năng, nhiệm vụ

 

  1. Điều tra, nghiên cứu cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường biển và và hải đảo phục vụ phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng của đất nước.
  2. Điều tra, nghiên cứu quy luật hình thành, diễn biến các quá trình địa lý biển vùng nhiệt đới gió mùa phục vụ cho quản lý, khai thác hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo.
  3. Điều tra, nghiên cứu các quá trình thủy, thạch động lực học cửa sông phục vụ quy hoạch lãnh thổ, phát triển luồng lạch, xây dựng các đê biển, bảo vệ các vùng đất mới bồi tụ, chống xói lở bờ sông, bờ biển.
  4. Nghiên cứu các loại tai biến thiên nhiên, các biện pháp phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai vùng cửa sông, biển và hải đảo trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
  5. Tư vấn, thẩm định và xây dựng các dự án nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực liên quan đến vùng cửa sông, biển và hải đảo.
  6. Nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ, các phương pháp và thiết bị hiện đại trong nghiên cứu cửa sông, biển và hải đảo.
  7. Hợp tác quốc tế, đào tạo đại học và sau đại học thuộc lĩnh vực cửa sông,  biển và hải đảo.

 

Cán bộ của phòng
1.    TS. Đào Đình Châm
2.    Ths. Hoàng Thái Bình
3.    KS. Lê Đức Hạnh
4.    Ths. Nguyễn Thái Sơn
5.    ThS. Nguyễn Quang Minh
6.    Ths. Lưu Thị Thu Hiền
7.    PGS. TSKH. Nguyễn Văn Cư
8.    KS. Đào Thị Thảo

Các công trình tiêu biểu trong 20 năm gần đây:
+    Đề tài, dự án cấp Nhà nước: 15 đề tài, dự án
+    Đề tài cấp Bộ, tỉnh và tương đương: 24 đề tài
+    Các công trình đã công bố: 109 bài báo
+    Sách chuyên khảo, tham khảo: Chủ biên 04 cuốn chuyên khảo, trong đó có 01 cuốn chuyên khảo tiếng Nga; đồng tác giả 01 cuốn sách tham khảo;
+    Công tác đào tạo: Đã đào tạo được 22 Tiến sĩ: và 05 thạc sĩ.

Các giải thưởng và phần thưởng KH & CN của tập thể và cá nhân:
+    Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm năm 1996 (giải A)
+    Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội tặng Viện Địa lý năm 2002
+    Đồng tác giả giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học công nghệ năm 2005 (cá nhân)
+    Huân chương lao động hạng Ba, năm 2008 (cá nhân)

 

 

 

Các tin khác
Liên kết website khác